Så lätt blir du greve

Magna Cum Grano Salis*

// Denna artikel har några år på nacken, men inspirationen finns kvar för många, har jag sett //

Erasmus Montanus gav 1978 oss svenskar möjligheten att bli grevar, baroner eller doktorer. I boken ”Diplomfabrikerna” kan vi hitta gamla adresser till institutioner som för en billig penning säljer adliga diplom till hugade spekulanter.

Det är inte att jämföra med de engelska titelauktionerna, utan betydligt mer anspråkslösa dokument. Här presenteras de institutioner som förmedlade adliga diplom.

Flera säljare av ”adelsdiplom” har egentligen en och samma ägare. En av de främsta säljarna var Mr Frank Gordon, alias Sir Francis, alias A. van der Velde, alias Baron von Skareine etc. Verksamheten drevs genom International Honorary Awards Committee (2350 Bean Creek Road, Santa Cruz, California 95060, USA). Kommittén bestod endast av honom själv. Bland hans institutioner fanns 1978:

1 Collegii Romanii
Namnet är taget från Vatikanens institution Collegum Romanum, där påven är ordförande. Collegii Romanii utnämner dig till varfri adlig titel från hertig ner till lägsta rang samt kan ge dig valfri akademisk examen. Priset var $ 22 plus porto.

2 The Imperial Order of Constantine
Här blir du allt från Amiral och general till riddare, ambassadör etc. Diplomet är på latin med sigill och allt. Orden sägs vara instiftad Anno Dazumal år 312 och försedd med kejsar Flavius Eugenius II namnteckning. Priset var $ 22 plus porto.

3 The Soveregin Order of Lichtenstine
Här kan du bli hertig, markis, riddare, stormarskalk, baron, fältgeneral, kapten vid livgardet till fots etc. Dock har det inget med furstendömet Liechtenstein att göra (notera att stavningen skiljer sig). Priset var $ 22 plus porto.

4 The International Order of Sursum Coda
Som den kejserliga Constantineorden får du här massor av titlar, kraschaner, storkors mm. Allt bekräftat av ett ståtligt diplom. Priset var $ 22 plus porto.
The Soveregin Order of the Amarant. Som inte har något med den svenska Amaranterorden att göra. Det finns fem klasser eller grader i denna orden som är öppen för både herrar och damer. Kommendörer och damer med storkors är högst. Baron E. S von Suhr, adresse 5, Rue d’Artois, Paris 8, Frankrike står bakom institutionen. 1978 var priset några hundralappar.

Den här listan är säkert långt ifrån komplett. Skulle du veta något mer och aktuellare är jag tacksam för tips. Hela denna oseriösa verksamhet är allt för lustig för att berövas alla nyfikna. Några moraliska betänkligheter mot de som önskar pryda sitt namn med en fin titel kan väl knappast någon ha. Det blir ju aldrig mer än ett diplom på väggen och det må vara alla förunnat.

* Med en stor nypa salt

Vidare läsning: Titta in på Jonas Arnells blogg. Här finns mycket kring det jag skrivit här ovan.