Härolden David Cochran

David Cochran var en dansk härold som var verksam i kung Christian IIs tjänst.

Det vet vi för att han den 11 september 1502 skickar ett brev från Novgorod till Moskva om att han fullgjort sitt uppdrag hos storfursten men tyvärr inte kan komma hem om han inte ska riskera att resa med ett litet obeväpnat skepp. Han önskar därför hjälp, kanske kunde hövitsman Ture Eriksson [Bielke] på Raseborg hjälpa till?
Häroldens uppgift var alltså att vara budbärare eller förhandlare. Inget tyder på att han hade något med heraldik att göra.

Källor till härolder

  • SDHK-nr: 43584
  • Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
  • Medeltida avskrifter: samtida avskrift, Königsbergs arkiv
  • Tryckt i LECUB II nr 366
  • Tryckt FMU 4956

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia