Jesper – Författare

Författarporträtt anno 1989. Foto Ylva Engström.

Det har blivit några böcker genom åren och de flesta handlar om heraldik och historia. Dessutom har jag med min D-uppsats här eftersom den ligger till grund för en av böckerna.

Wasling media som kommersiell verksamhet är idag relativt vilande; det är en bisyssla. Det blir någon artikel om heraldik och historia då och då samt några andra uppdrag men inte mer än så. Och så bokutgivning.
Tidigare var det namnet på min verksamhet som frilansande journalist, därav namnet på hemsidan.

Publikationer

 • Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden (1998)
 • Heraldiken i Sverige (2001)
 • Heraldik för nybörjare (2005, 2012)
 • Medeltidens härold (2008, 2021 som e-bok))
 • Kök (2001)
 • Svenskt vapenregister, volym 1 (2018)
 • Wasling heraldiska ordbok (2021)

Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden

Medeltidens härold är den första boken på svenska om de män som utformade riddarnas märken – vapensköldarna. Här beskrivs ingående hur häroldernas arbetsfält utvecklades från 1100-talet fram till medeltidens slut, som också innebar ett slut för härolden som hovämbetsman.

Boken är uppdelad i tio kapitel som vart och ett behandlar en gren av häroldens arbete. Fokus ligger på hur härolderna verkade i Skandinavien. För att ge läsaren en förståelse för deras verksamhet ges därför parallella förklaringar av hur det var i Tyskland, Frankrike och England.

Medeltidens härold är en populärvetenskaplig version av Jesper Wasling akademisk D-uppsats Det senmedeltida häroldsämbetet i Norden. Den inledande metoddiskussionen är borttagen och manuset har fått en ny disposition men noterna och litteraturförteckningen finns kvar. Den nya versionen har också tagit hänsyn till ny litteratur på området.

 • Utkom: 1998
 • Författare: Jesper Wasling

 

35895_10150911317784675_1910104870_n

Heraldiken i Sverige

Hur många tänker på att vi dagligen omges av symboler med en månghundraårig tradition? När vi plockar upp en enkrona ur plånboken, tittar på Tre Kronors matchtröjor eller går förbi den vajande kommunflaggan på torget – moderna former av vapen finns överallt i det offentliga livet.

Heraldiken i Sverige är en medryckande introduktion till läran om vapenbilder. Denna tradition har sina rötter i 1100-talet, då kungar och riddare utformade släktvapen för att skapa en samhörighet inom sin grupp. Idag finns heraldiska bilder överallt där västerlandet haft kulturellt eller politiskt inflytande.

Författarna ger en konkret vägledning till hur en heraldisk bild byggs upp, med exempel från svenska släktvapen. De förklarar motiven och ger bakgrunden till varför man så ofta hittar exempelvis djur eller religiösa motiv på vapensköldar. Heraldiken i Sverige är rikt illustrerad i färg och avslutas med tips för vidare läsning.

 • Utkom: 2001
 • Förlag: Historiska media
 • Medarbetare: Jesper Wasling och Magnus Bäckmark
 • ISBN: 9789189442320

Omslaget till Heraldik för Nybörjare, 1:a upplagan 2005.
Omslaget till Heraldik för Nybörjare, 1:a upplagan 2005.

Heraldik för nybörjare

 • Utkom: 2005, nyutgåva 2012
 • Förlag: Svenska heraldiska föreningen
 • Redaktör: Wasling, Jesper, med fantastiskt medarbetarna Henric Åsklund, Martin Sunnqvist, Markus Karlsson och Stefan Bede
 • ISBN: 91-975743-0-9

 

1044660_10151670720654675_1631484577_n

Medeltidens härold

 • Utkom: 2008 och som e-bok 2021
 • Förlag: Svenska heraldiska föreningen (2008) respektive Wasling  media (2021)
 • Författare: Wasling, Jesper
 • ISBN: 9789153436997 (2008)
 • ISBN: 9789180076319 (2021)

Heraldiska vapen börjar användas av furstar under 1100-talets första hälft medan härolderna som gett vetenskapen dess namn är kända först från slutet av seklet. Ursprungligen var härolden en underhållare med uppgift att utlysa tornerspel och presentera deltagarna på ett så engagerande sätt som möjligt. Den tidens härold kan jämföras med dagens sportkommentatorer.

Under 1200-talet vidgas deras uppgift i och med att de börjar anteckna riddarnas vapensköldar i särskilda vapenböcker. Den äldsta är från 1244 och sedan följer en rad bevarade vapenböcker från England, Frankrike och det Tysk-romerska riket. Tornerspel hade då ägt rum i drygt 150 år och härolder funnits som utropare i minst 75 år. De har fått en högre status och ingår i den grupp som organiserar tornerspelen. Från tornerspel är det inte långt till andra offentliga festligheter och eftersom allt det vi idag anser vara privat (födelse, dop, bröllop, död och begravningar) under medeltiden var en offentlig handling för de styrande måste alla dessa tillställningar visas upp för folket. Härolderna kallades in som festfixare och kom därmed att befinna sig i hovet. Under 1300-talet blev deras plats här allt mer synlig och härolderna började nu skiljas ut från övriga underhållare som sångare, akrobater och musiker.

När hoven på 1400-talet skapar riddarordnar blir härolderna en naturlig del av dem. Deras närvaro vid hoven och funktion som budbärare förde nu också in härolderna på ett annat utvecklingsspår – diplomatens. Ett första steg togs när riddarna överförde tornerspelens färgprakt till slagfältet. Befälhavarna behövde då kunskapare som kunde identifiera anförares fanor och enskilda riddares vapensköldar. I en tid där modet och äran hölls högt var det viktigt att veta vilka riddare som utmärkte sig under själva striden. Som kunskapare var de betrodda som budbärare, en uppgift de delade med präster, lägre väpnare och skrivare. Snart kom härolden att vara den vanligaste budbäraren och det infördes lagar som skyddade honom på hans resor. Under 1300-talet var härolderna budbärare mellan furstar men fram mot 1400-talet blev de allt vanligare i ambassaderna och verkar också som förhandlare.

Vi känner inte till många skandinaviska härolder, men de fanns. Omkring ett dussin personer finns nämnda i källorna mellan 1350 och 1520. De förekommer i en rad sammanhang som visar att deras uppgifter liknade dem som härolder på kontinenten utförde. Förutom de härolder som vi känner till från dokumenten, som alla har namn från skandinavisk geografi, kan ytterligare några ha existerat för vi har inga uppgifter om häroldsnamn som Fyn, Skåne, Gotland, Götaland, Finland och Elefant. Det var kungarna av Kalmarunionen som instiftade det skandinaviska häroldsämbetet som ett led att skapa en central statsmakt.

579801_10150911356149675_916029381_n
Omslaget till boken ”Nytt kök”

 

Nytt kök

Det är dyrt att renovera ett kök, kanske den mest kostsamma investeringen man kan göra i ett hus. Hur och varför köket renoveras skiftar från familj till familj, men i regel är det en kombination av att man vill förnya kökets maskiner och få en modernare stil och kanske ett funktionellare kök.

Nytt kök innehåller allt man behöver veta när man ska renovera köket. Fakta och praktiska tips blandas med inspiration. Boken går igenom olika kökstyper och material och redogör för deras för- och nackdelar. Steg för steg byggs köket upp, från planeringen till färdigställandet. På vägen får man lära sig planera för el och vatten, lägga golv, sätta kakel, montera köksskåp och diskbänkar och mycket mera. Allt serverat med utförliga instruktioner med bilder för varje moment.

 • Utkom: 2011
 • Förlag: Ica Bokförlag
 • Författare: Wasling, Jesper
 • ISBN: 9789153436997

Svenskt vapenregister, del 1

Svenskt vapenregister, volym 1

I Svenskt Vapenregister registreras heraldiska vapen för svenska privatpersoner och svenska juridiska personer. Registreringen omfattar sköld, hjälmtäcke och hjälmprydnad. 

Boken Svenskt Vapenregister volym 1 presenterar de första 200 registrerade vapnen i registret på svenska och engelska. Registerbilderna kompletteras med ett urval av konstnärliga tolkningar av ett antal av de registrerade vapnen. Boken är en handbok för heraldiker, släktforskare och andra intresserade av kulturhistoria. Den är första volymen i en planerad serie.

Svenskt Vapenregister är en del av Svenska Heraldiska Föreningen och drivs i samverkan med Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik och med delaktighet av Heraldiska Samfundet. Registreringen av vapen i Svenskt Vapenregister påbörjades den 1 januari 2007.

 • Utkom: 2018
 • Förlag: Svenska heraldiska föreningen
 • Redaktör: Wasling, Jesper, med de fantastiska medarbetarna Martin Sunnqvist och Pontus Rosenqvist
 • ISBN:

omslaget till boken Waslings heraldiska ordbok

Waslings heraldiska ordbok

WASLINGS HERALDISKA ORDBOK är genom sitt lättillgängliga språk en utmärkt introduktion till ämnet men också ett värdefullt hjälpmedel för den som studerat ämnet tidigare.

WASLINGS HERALDISKA ORDBOK beskriver kortfattat mer än 2000 heraldiska ord och uttryck. Boken utvecklar vad orden betyder och hur de används i modern heraldik vilket gör den till en oundgänglig referensbok.

 • Utkom: 2021
 • Förlag: BoD – Books on Demand och Wasling media
 • Författare: Wasling, Jesper
 • ISBN: 9789180070164

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia