Arboga visar god stil

Arboga kommunvapen

Får en kommun göra rätt? Den frågan ställer jaq mig efter att Arboga gör en ny version av sitt kommunvapen.

Arboga har alltså tecknat upp en ny version av sitt vapen. Heraldiskt är det identiskt med den förra bilden och i alla avseenden 100 procent korrekt utfört. Ingen heraldiker eller heraldiskt intresserad kan alltså invända. Ändå kommer det frågetecken från den heraldiska världen, som statsheraldikerns fråga ”om det verkligen är nödvändigt att ändra ett redan vackert vapen”.

Varför? Vad är det som får oss att ständigt ifrågasätta heraldikens innersta väsen och tänka som en ängslig reklamare?

Arbogas kommunvapen, från kommunens hemsida.

Heraldiken är, som jag sagt om och om igen, en form av symbol som ständigt förändras. I varje avbildning får, och bör, en konstnär tolka blasoneringen på ett nytt sätt. Identiska avbildningar är helt enkelt ”fel”, eller åtminstone dålig vapenkonst.

Det finns också en ekonomisk aspekt som alltid tas upp. ”Det kostar ju miljoner att göra ett nytt vapen”. Trams och tönt säger jag om det. I vilken värld befinner man sig om man vill att allt ska vara som det var förr, att aldrig måla om sitt hus, aldrig köpa nya kläder aldrig ens möblera om? Ingen är en sån person, så varför ska vi vara sådana som ett kollektiv?
Självklart måste man få förändra sin omgivning ibland, modernisera den lite. Gör man det dessutom så bra som Arboga så förtjänar man dessutom beröm.

 

Läs mer om Arboga

Kommunens hemsida
https://sverigesradio.se/artikel/arbogas-nya-stadsvapen-ifragasatt-ar-det-verkligen-nodvandigt-att-andra?fbclid=iwar3mvpj2npdcjegevmes0qnp3es8atphakjon9puqhzq9qwvomy04uxim8s

Sveriges radios inlägg
https://sverigesradio.se/artikel/arbogas-nya-stadsvapen-ifragasatt-ar-det-verkligen-nodvandigt-att-andra?fbclid=iwar3mvpj2npdcjegevmes0qnp3es8atphakjon9puqhzq9qwvomy04uxim8s

 

Om den försvinner. Så här skrev kommunen på sin hemsida.
Publicerad på arboga.se 2023-01-10

Ny version av Arbogas kommunvapen ökar tillgängligheten

Arboga kommun lanserar i februari 2023 en ny, moderniserad och tillgänglighetsanpassad webbplats på arboga.se. Tisdagen den 10 januari tog kommunstyrelsen därför beslut om att börja använda en ny version av kommunvapnet, som har anpassats för att kunna användas även i digitala medier.

Under 2022 har Arboga kommuns medarbetare arbetat intensivt med att skapa en ny webbplats som har fokus på service och användarvänlighet. I samband med arbetet med den nya webbplatsen har det tagits fram en logotyp med kommunvapnet som är tillgänglighetsanpassad. Det innebär bland annat att kommunvapnet har förenklats, har färre detaljer och att det kan användas i små storlekar även digitalt, till exempel i appar.

Följer riktlinjer om tillgänglighet
Under processen har kommunen följt Myndigheten för digital förvaltnings vägledning.

− Kommunvapnet tillhör oss alla och ska därför vara tillgängligt för alla. Som kommun följer vi såklart de riktlinjer som myndigheten har tagit fram, säger kommundirektör Anders Neuman.

Gör en evolution
Den nya logotypen är framtagen i dialog med statsheraldikern på Riksarkivet. Logotypen består av tre delar: ordet Arboga kommun, en vapenbild och en murkrona.

− Det har förstås varit viktigt för oss att följa Riksarkivets vägledning om kommunvapen och att utgå från dialogen som vi har haft med statsheraldikern, säger Anders Neuman.

− Med det uppdaterade kommunvapnet vill vi visa att vi står stadigt i vår tradition och värnar om vårt historiska arv, samtidigt som vi gör en evolution av kommunvapnet för att möta dagens krav, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).

Successivt införande
Det nya kommunvapnet kommer inledningsvis att användas i digitala medier. Efter hand kommer Arboga kommun byta ut logotypen på andra produkter som till exempel brevpapper och arbetskläder.

− Bytet ska genomföras efter ett kostnadseffektivt upplägg där förändringen sker främst när nuvarande produkter eller material behöver bytas ut, underhållas eller tar slut. På det här sättet minimerar vi kostnaderna, säger Anders Neuman.

Kostnader för produktion
Utvecklingen av kommunvapnet har skett i samarbete med en kommunikationsbyrå och har kostat 28 600 kronor. Den totala kostnaden för produktionen av kommunens nya grafiska profil, inklusive kommunvapnet och design av den nya webbplatsen, beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor. I den grafiska profilen ingår exempelvis färger, grafiska element, olika mallar och typografi för tryck och digitala medier.

Lars C Stolt är död

Det har kommit till min kännedom att Lars C Stolt är död. Han var för mig en förebild som heraldiker och som exlibrissamlare.

Jag mötte Lars första gången vid den internationella heraldiska kongressen i Uppsala 1992. Tänk att det gått 30 år sedan dess. medan jag var en nybörjare och amatör var han en välkänd heraldiker som hade stora kunskaper om heraldik.

Därefter hade vi sporadisk korrespondens (den finns arkiverad på Föreningsarkivet i Göteborg) om olika frågor, främst rörande några frågor för min heraldiska ordbok.  Vi hade inte alltid samma åsikt och det var just det som var så värdefullt för mig. Antingen för att jag fick vässa mina argument, eller för att jag helt enkelt ändrade åsikt.

Jag var också kollega med Lars under några år i Svenskt vapenregister, där han var ledamot åren 2007 till 2011. Även där uppskattade jag hans stora kunskaper som bidrog till att skapa stadga till det då nyinrättade vapenregistret.

Lars avled den 12 december 2022.  Annons kommer att införas i SvD och DN nu på nyårsafton.

Läs mer

om Lars Stolt på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_C._Stolt

 

 

Julklappstips 2022

Jag var lite sent ute förra året så bättre lycka denna gång.

omslaget till boken Waslings heraldiska ordbok

I snart 900 år har de funnits omkring oss; vapensköldar, flaggor och sigill, tätt följda av riddare och härolder. All denna kunskap omgärdas av ett ibland mystiskt och svårbegripligt språk med många gamla och udda ord och begrepp. I denna ordbok förklaras dessa på ett lättillgängligt sätt.

WASLINGS HERALDISKA ORDBOK är genom sitt fylliga innehåll en utmärkt introduktion till ämnet heraldik samtidigt som den är ett värdefullt hjälpmedel för den som studerat ämnet tidigare.

WASLINGS HERALDISKA ORDBOK beskriver kortfattat mer än 2000 heraldiska ord och uttryck. Boken utvecklar vad orden betyder och hur de används i modern heraldik vilket gör den till en oundgänglig referensbok.

Köp ordboken här

Pampe – Hand eller vad?

Släkten Pampes sigill. Med hand, björntass, kärve eller snäckskal? Detta sigill tillhörde Kristina Pampesdotter. Foto: Kurt Eriksson, riksarkivet

Är det en hand eller är det ett snäckskal? Eller kanske en björnram? Eller något annat? När det gäller släkten Pampes vapen kan vi inte vara säkra.

Händer i heraldiken var inte så vanliga under medeltiden, men de förekom. Vi har bland andra släkten Hand, Nils Pederssons släkt och Pampe. I de två första är symbolen självklar. Dels upprepas den ofta, dels är den tydligt uppritad, men framför allt har vi i kvar sköldebrev för dessa släkter. Pampe är däremot lite osäkrare

Vem Sune Pampe är vet vi inte, för han är endast känd genom sina barns matry-/patrynomikon, varav Raneke endast nämner dottern Kristina. Hans släkt är inte heller relevant här, men längst ner hittar du flera källor till mer om hans genealogi.

Kristina Pampesdotters vapen är bevarat genom ett välbevarat sigill (bild längst upp) sitter på ett dokument från juni 1480. Kristinas sigill är identiskt med hennes bror Torsten Sunesson (bild 3), vars numera förlorade sigillstamp redan på 1500-talet avbildades av Peder Månsson Utter. Torsten förekommer inte i Ranekes släktuppställning.

I Jan Ranekes ”Svenska medeltidsvapen” beskrivs vapnet som tre händer, eller möjligen björntassar. Raneke poängterar att sigillbilderna är osäkra och sannolikt han han utgått av Peder Månsson Utters (1566– 1623) tolkning av vapenbilden i sin Collectanea genealogica. Utter anger att motivet är tre björnramar. Detta kan vara hans gissning, men det kan också vara en uppgift han fått från någon. Syskonen Kristina och Torsten var inte mer än två tre generationer bort och Utter arbetade ju med en släktutredning.
Bilden här nedan är Utters tolkning av ett numera försvunnet sigill.

Ur Svenska medeltidsvapen, av Jan Raneke.
Ur Collectanea genealogica av Peder Månsson Utter.

I Kaj Janzons ”Vapenlikhetsfällan” visar han på ett alternativ. Eftersom vapenbilden med tre avhuggna vänsterhänder/björntassar inte kan beläggas i något känt svenskt sigill måste lösningen vara något annat. Kajs förslag är tre uppåtvända musselskal användes av Kristina Sonesdotter, eller Pampesdotter (vapenvariant A2 på s. 400 i SMV) och han säger att det syns väldigt tydligt i det bevarade sigillet. Det är det sigillet du ser längst upp här på sidan, och jag tycker inte att det är så tydligt.

Döm inte uttolkare allt för snabbt

Så kan det absolut vara. Men jag vill ändå ge en annan bild för att visa på att det är ganska lätt att peka på alternativa lösningar för den som vill. För om man kliver över Nordsjön hittar man en kärve i ganska många brittiska vapen. Den som är här nedan visar hur en kärve  tecknades under 1400-talet. Ax förekom få nästan aldrig på dessa heraldiska kärvar och de är i regel rakt avskurna.
Jag påstår inte att Pampes vapen visar en kärve, men jag vågar påstå att ytterst få av er läsare hade kunnat svära på att det här är en helt annan symbol än den du ser i sigillet längst upp.

Skotsk gravsten med en kärve som symbol.

I bilden längst ner ser vi en riddare från 1400-talet  med ett vapen på sin vapenrock som har händer som symbol. Med det vill jag bara säga att man visste hur en hand såg ut och hur den skulle ritas för att bli väldigt tydlig. De heraldiska händerna är till och med något tydligare än riddarens egna, men det kan ju vara en tillfällighet.
”Handen” i sigillet längst upp har sex fingrar och ingen tydlig tumme. Å andra sidan är händerna bara några mm stora så inte ens det skulle jag dra för stora växlar på.

Engelsk riddar från 1500-talsmanustipt föreställande en person från 1400-talet.

Läs mer

  • Jan Ranekes; Svenska medeltidsvapen (SMV)
  • Kaj Janzon; Vapenlikhetsfällan: Vapen- och sigillbruk under svensk medeltid. En introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen.
  • Peder Månsson Utter; Collectanea genealogica (Genealogica 41, fol. 259, RiksArkivet)
  • Kaj Kumlien; PersonHistorisk Tidskrift 1932 – om Pampes genealogi
  • Herman Schück (1994) – om Pampes genealogi
  • Kaj Janzon; Släkt och Hävd 2002:2 – om Pampes genealogi

Gravstensheraldik

Jan och Ulla Ranekes gravsten
Jan och Ulla Ranekes gravsten i Lomma med deras vapensköld.

Kyrkornas rum är fylld med gammal heraldik, men hur står det till idag? Blir det någon ny begravningsheraldik?

Nyss begravdes drottning Elisabeth II under stor pompa och ståt. Det var flaggor och vapensköldar var än vi såg. Kungligheter är emellertid inte de enda som har förärats heraldik under deras  begravning. Det är en ära som förr tillföll alla i de högre klasserna och som idag tillfaller alla som så önskar, om än mindre pompös än den brittiska monarkens sista resa.

Går vi tillbaka i historien ser vi i kyrkorna mängder av bevis på hur central heraldiken var. I modern tid, 1900-talet och framåt, har
vapensköldarna däremot blivit påtagligt färre på gravmo
numenten. Men istället för att beklaga oss tänker jag visa på det goda exemplet, och hoppas att du läsare kan hjälpa mig att inventera de moderna
svenska gravstenarnas heraldiska utsmyckning.

Fredrik Posses gravsten på Brämhults kyrkogård i Borås
Fredrik Posses gravsten på Brämhults kyrkogård i Borås

Två heraldiker gravstenar

De två vi har med här tillhör båda personer som hade ett heraldiskt intresse: Jan Raneke som nestor i svensk heraldik och Fredrik Posse som var en del av det illustra lilla sällskapet Borås Heraldiska Förening. Jan och hans hustru Ullas gravsten pryds som sig bör av familjevapnet flankerat av ett kors.
Fredrik Posses anspråkslösa gravsten på Bräm
hults gamla kyrkogård i Borås har den grevliga familjen Posse av Säbys stamvapen. Passande för Fredrik som var både anspråkslös och välkomnande innan han i allt för unga år gick bort.
Jag för min del tänker följa dessa herrars
exempel den dagen det blir aktuellt.

 

Heyerdahls lärdom till oss

Kon-Tiki och Ra, två små båtar som visar att tvärvetenskapligt tänkande är bra och fördomar dumt.
Inte för att Heyerdahl hade rätt men hans halvt vansinniga projekt visade att äldre forskare, som i mycket hade rätt också hade fel utan att ens förstå att deras egna fördomar stod i vägen.
Ifrågasätta det mest självklara, det är det jag tar med mig ifrån Heyerdahl’s expeditioner (jag besökte Oslo i augusti 2022).
Men med detta sagt – bara för att en idé måste prövas (och falsifieras) betyder det inte att ifrågasättandet eller den nya teorin är sann. Så korkat fundamentalistisk kan man ju inte vara.

Inflation i medaljer

Tre nutida Nordkoreanska generaler, en amerikans dito (Petraeus) och så till sist Ike Eisenhower, befälhavare över de allierade styrkorna under andra världskriget.
Visst är det ändå lustigt vilken inflation det blivit. Dagens generaler tenderar att visa upp sig i all tänkbar grannlåt. Det gäller inte bara amerikanerna. Jag ser samma utveckling i Sverige.
Att Nordkoreanerna föredrar en rejäl kraschan och inte en miniatyrer är mer en smaksak och inget jag värderar. De bär ju faktiskt färre utmärkelser än sin amerikanske kollega, även om de verkar i en annan kulturell sfär.
Vad är det i vår tid som gör det så viktigt att visa upp sig med så många många olika medaljer och ordnar istället för de allra förnämsta? Det kan inte vara bristen på ordensväsende och pompa, för under andra världskriget verkar de brittiska befälhavarna stå i en viss särklass när det kommer till bröstdekorationer.
Disclaimer: Jag vet inte vilka utmärkelser Eisenhower hade.

När Häcken går mot guld

Fantastiskt fyndigt användande av både heraldik och kulturhistoriska referenser.
För oss heraldiker är tröjorna här ovan ett bra exempel på att det inte är detaljerna som avgör tydlighet och identifikationen på fotbollsplanen/slagfältet/tornerspelet utan den grundläggande idén. Antalet ränder må växla men för deltagarna är det ändå klart vilket lag alla tillhör.
Det är först när tröjorna symboliserar enskilda aktörer och inte stora kollektiv som detaljerna blir viktiga, och det är den tid då heraldiken inte längre är en angelägenhet för slagfältet utan för den personliga prestigen, om uttrycket tillåts. Jag förlägger den tiden till 1400-talet, eftersom skölden d försvunnit från slagfältet, badges i många fall ersatt vapensymboler i flaggorna sköldar och att tornerspelen då blivit en angelägenhet för väldigt få personer även inom frälseklassen. Men mot det kan man förstås invända.

Bara att tacka 𝕂𝕧𝕚𝕝𝕝𝕖𝕤𝕥𝕣𝕖𝕒𝕞𝕖𝕟 för årets bästa heraldiska bild.

 

Brakteat från Lödöse

Dessa ensidiga mynt var den första mynttypen som slog igenom i Sverige.
De äldsta är kända från Lödöse, kring 1160. Notera att både Sverkerska och Erikska ätten har krönta huvuden, lejon-liknande figurer, örn/korp/drake, svärd, stjärnor och kronor redan innan heraldiken slår igenom.
Motiven låg alltså i tiden. Mynten har däremot inga andra typer av motiv (kristna kors räknar jag inte).
Detta sagt som en tanke om att det inte räcker att bara titta på en eller annan vapensköld för att förstå heraldikens historia.
Brakteat 10 är för övrigt, som synes, från folkungatid och visar en sköld med kungens vapen.

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia