Köp en bok om heraldik 2

Min blogg fortsätter finnas i bokform. Köp den som e-bok om du vill. Nu finns även volym 2.
https://www.bokus.com/bok/9789177854999/heraldik-och-vapenskoldar-volym-2/

Det är länken om du vill köpa boken via Bokus.

Även volym 2 saknar bilder. Endast texten är med. Jag har inte justerat något i innehållet, mer än att jag har rättat stavfel.

Att bloggen nu finns som bok beror på att jag tycker att det är värt att bevara texten även om jag  skulle sluta med den här webbplatsen någon gång i framtiden.

Varje volym representerar ett år på bloggen så volym 2 innehåller 2016 års inlägg. Fler volymer kommer.

Köp en bok om heraldik 1

Min blogg börjar finnas i bokform. Köp den som e-bok om du vill.
https://www.bokus.com/bok/9789177853381/heraldik-och-vapenskoldar-volym-1/

Det är länken om du vill köpa boken via Bokus.

Den saknar bilder får jag erkänna. Endast texten är med. Jag har inte justerat något i innehållet, mer än att jag har rättat stavfel.

Att bloggen nu finns som bok beror på att jag tycker att det är värt att bevara texten även om jag  skulle sluta med den här webbplatsen någon gång i framtiden.

Varje volym representerar ett år på bloggen så volym 1 innehåller 2015 års inlägg. Fler volymer kommer.

 

 

 

 

En gulblå historia

Sveriges baner (flagga) c:a 1360-1520, och uttryckligen omnämnt som Sveriges flagga av Olaus Magnus.

6 juni 2023 och av någon anledning vill man få oss att tro att vi firar 500 år som land. Befängt, fullständigt befängt.

Sverge som rike går tillbaka till 1000-talet. Är man romantiskt lagd kan man hävda att vår gemensamma historia börjar på 900-talet och är man lite för källkritisk skulle man säga 1100-tal. Men jag tycker nog att vi kan säga 1000-talet för hur man än ser på organisationen av landet så anser åtminstone såväl kyrkan i Rom som våra grannländer att vi har en viss gemenskap här och inte lyder under någon annan härskare – oavsett var vår egna kan ha haft sina barndomshem.

Gustav gjorde en Swexit

Gustav Vasa skapade inte Sverige. Han gjorde bara en Swexit fast från en union som var bra mycket lösare i konturerna än vad EU är. Så vill man säga att Gustav Vasa befriade Sverige får man samtidigt hävda att Sverige idag har upphört att vara ett eget rike.  Han grundade inte heller en armé även om han gav armén nya instruktioner. Han skapade inte heller en svensk flagga men han skapade en ny version av den svenska flaggan och tog bort den vi hade haft i flera hundra år.

Men vi kan ju ändå fira 500 år av kors i flaggan, för det stämmer ju.

Vill du se om inte alla så i alla fall väldigt många av de svenska flaggorna från 1200-talet fram till idag ska du läsa min artikel här.
https://waslingmedia.se/nationalism/sveriges-flagga-genom-historien-del-2/

Hemsida för Kunglig majestäts orden

Ny verksamhet kräver ny hemsida. Så nu när vi återinför ordensväsendet i Sverige så har självklart Kunglig majestäts orden en ny hemsida.

Bra, tycker jag. Hemsidan är klar och koncis och visar på hur deras verksamhet fungerar och hur man som enskild medborgare själv kan föreslå någon till att bli ordensmottagare eller – som det blir i praktiken – hur man själv gör samt hur man lånar någon annan namn. För övrigt inget fel med det. Har man gjort något bra ska man självklart få tycka och säga det.

hemsidan hittar du här: https://kungligmajestatsorden.se

 

Tunnhjälm för ofrälse

Jourhavande heraldiker

Kittelhjälm med hjälmprydnad från 1300-talet. Foto: Jesper Wasling.

Får man ha en tunnhjälm som vanlig Svensson?
Ungefär så löd frågan jag fick i veckan. Svaret är positivt.

Men först en bakgrund så du har koll. Tunnhjälmarna var i bruk på slagfältet från sent 1200-tal till mitten av 1300-talet. Den du ser ovan på bilden är tysk från mitten av 1300-talet.

Tunnhjälmen var också den första hjälmtyp som kunde bära en hjälmprydnad, varför den blev blev en del av heraldiken. Hjälmprydnader som vi känner dem fanns inte under heraldikens första 75 till 100 år. När den togs ur praktiskt bruk levde den ändå kvar som heraldisk hjälm till omkring 1400, då den ersattes av den slutna stickhjälmen.

Vid ungefär samma tid, 1400-talets början, kom också de första vapenbreven runt om i Europa. De hade knappt funnits tidigare (det äldsta är tyskt från ca 1350), och självklart använde man i dem den moderna stickhjälmen (och senare den öppna hjälmen). Däremot förkom inte tunnhjälmen någonstans.

Vapensköld för Wasling
Waslings vapensköld i medeltida stil med tunnhjälm.

Tunnhjälmen fri att använda

Det gör att denna hjälm i vissa delar av Europa anses passa bäst för uradliga släkter, dvs de som var riddare redan före år 1400 (gäller främst Tyskland).
Det gör också att heraldiker i Skandinavien ser denna hjälm som den tredje heraldiska hjälmen och den enda som kan användas av både adel och ofrälse eftersom den kom till innan vi ens hade adel (vilket här ska förstås som frälseman som fått vapenbrev av en monark, inte en frälseman som fick skattefrihet som ersättning för att han ställde upp som fullt rustad riddare).

Och eftersom jag är en heraldiker som gillar att variera mitt vapen har jag skaffat mig en version med tunnhjälm. Mallen är skapad Jan Raneke (för släkten Wrangel, men han har nästan kopierat en tysk bild från ca 1900) och jag själv har gjort wassen/kärven efter Ranekes förlaga, som i sin tur är en renretning av en sigill för en medlem av vasa-ätten under sent 1400-tal.

Kvinnor som har en vapensköld

Vapensköld Mutka
Vapen för Michaela Mutka (-Wasling, men det är vapen Mutka).

Så här en dag som denna, internationella kvinnodagen, kan det vara värt att visa kvinnor som tagit sig ett heraldiskt vapen.

Kvinnor som tagit för vapen i egen rätt är ett känsligt ämne för många heraldiker än idag. Inte så mycket i Sverige längre, men väl internationellt. Framför allt britter har väldigt svårt för att fullt ut erkänna jämlikhet på det här området. Därför bör man inte hänvisa till engelskspråkig litteratur nr man funderar på hur kvinnors vapenrätt ser ut.

Här i Sverige är regeln enkel. Alla har rätt att ta sig ett vapen och vi gör numera ingen åtskillnad på från vem man ärver sitt vapen. Man kan alltså föra vidare ett vapen från mors- liksom farssidan.
Ja, det stämmer att detta kan bli en lite oöverskådlig röra, men å andra sidan gäller samma röra hela samhället i övrigt så vi heraldiker lär klara av den med.

Kvinnor med vapen

Här nedan kommer en lista med kvinnor som anmält sina vapen till Svenskt vapenregister. För att ni ska lockas att även titta där har jag endast med tre bilder – alla för biskopar.
Se alla bilder på svensktvapenregister.se

Några av dessa kvinnor har helt säkert varit mer neutrala i sitt tagande av vapen för att de har en entusiastisk man eller son. Jag vet helt säkert några sådana fall här nedan. Jag vet också ett par fall där hon är entusiasten och han bara följer med, så de två kategorierna tar ut varandra.

Fram till idag har 63 kvinnor anmält/registrerat sitt vapen i svenskt vapenregister.  Det är nästan 10 % av alla vapen in det registret. Inte mycket men bra mycket mer än noll.

SV-38 Maude Gullberg, Lekeryd

Registrerat 2008-08-27. Ansökan 2007:51.
Sköld: I silver ett störtat smalt blått gaffelkors åtföljt av en röd harpa, en röd eldsflamma och ett blått städ.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda blå hammare med röda skaft.

SV-72 Sita Verma, Lund

Registrerat 2010-01-21. Ansökan 2007:19.
Sköld: I rött ett utåtseende elefanthuvud av silver med betar av guld, belagt i pannan med ett grönt hjul med 24 ekrar.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lotusblomma av silver på grön stjälk.

SV-87 Anette Danielsson, Älvsjö

Registrerat 2010-01-21. Ansökan 2008:31.
Sköld: I guld inom en röd bård en blå rundel vari en kerub av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två uppstigande händer av guld hållande en röd rundel.

SV-94 Elsie Hagerbonn, Vetlanda

Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2007:39.
Sköld: I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett grönt bokträd med, genom trädkronan, en nyckel korslagd med ett svärd, båda av guld.

SV-100 Malgorzata Nord, Lidköping

Registrerat 2010-08-07. Ansökan 2008:35.
Sköld: I blått tre balkvis ordnade hjärtan av silver, därunder en av en vågskura bildad stam av silver belagd med tre av vågskuror bildade röda bjälkar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En man av silver med könet dolt av ett grönt fikonblad, allt mellan två röda dryckeshorn.

SV-128 Magdalena Desén, Nyland

Registrerat 2011-02-13. Ansökan: 2009:30.
Sköld: I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväxande kornax, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lyra på vardera sidan besatt med två kornax, allt av guld.

SV-135 Maria Nestvall, Örebro

Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2009:18.
Sköld: I guld fem röda rosor med gröna foderblad, ordnade tre över två, och däröver en av en vågskura bildad röd ginstam belagd med en hyvel av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande elefant av guld med röd beväring

SV-144 Brittmarie Mannbro f. Petrow, Svanesund

Registrerat 2011-10-04. Ansökan: 2010:8.
Sköld: I rött en stolpvis ställd nyckel av silver, åtföljd ovan sinister av en tilltagande månskära av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar; den i mitten delad i silver och rött, de yttre i rött och silver.

SV-154 Marion Englaborn, Göteborg

Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2009:34.
Registrerat även för: Malin Englaborn (2013-04-04)
Sköld: I purpur en ängel av silver med utsträckta vingar.
Hjälmtäcke: Purpur fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En röd drake hållande ett pentagram inskrivet i en ring, allt av guld.

Biskop Eva Brunnes vapensköld

SV-168 Eva Brunne, Stockholm

Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:32.
Sköld: I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros av guld belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt med ett kors av silver.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

SV-169 Heléne Johansen, Laholm

Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:33.
Sköld: I silver en svart trollslända, åtföljd nedan av en tudelad röd eld med inre flammor av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart nedåtvänd torshammare.

SV-170 Gisela Tenggren, Höganäs

Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:35.
Sköld: I rött ett från mark uppväxande träd, allt av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En gren av silver mellan två röda hjorthorn.

SV-171 Helena Hannerfalk Bævre, Ski, Norge

Registrerat 2012-02-27. Ansökan: 2010:36.
Sköld: Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått, vari fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och grönt.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande pilgrimsfalk av silver med uppspärrade vingar och med röda vingpennor.

SV-180 Ulla Wadenhorn, Malmö

Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2010:40.
Sköld: Delad i guld, vari en röd räv med teckning av silver, och blått, vari tre sädesax av guld i trepass utgående från en rundel av silver med svart mittpunkt.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En balansvåg balanserande på ett svärd, allt av guld, framför två röda oxhorn.

SV-182 Ilona Friis, Kalmar

Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:6.
Sköld: I guld ett rött hjärta, omgivet av tre svarta ekorrar, två över en, vardera hållande ett svart ekollon.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppväxande ek med ekollon, allt av guld, med trädstammen belagd med två röda hjärtan, mellan två motvända svarta ekorrar vardera hållande ett svart ekollon.

SV-194 Lena Sunnqvist f. Sandström, Ljungby
(avser släkten Sandström)

Registrerat 2012-09-10. Ansökan: 2011:25.
Sköld: I guld en röd balk och tre bjälkvis ordnade fyruddiga sporrklingor, den mittersta av guld och de två yttre gröna.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett veteax av guld mellan två fyruddiga gröna sporrklingor.

SV-203 Johanna Tilly, Uppsala

Registrerat 2013-02-19. Ansökan: 2011:19. Bild: RA.
Sköld: I guld ett svävande blått antoniuskors, nedtill avgränsat medelst en tinnskura med en upphöjning samt i den nedre korsarmen belagt med ett grekiskt kors av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett blått antoniuskors.

SV-228 SusAnne Mastonstråle, Älvkarleby

Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:14. Bild: CAB.
Sköld: Styckad i grönt och silver och belagd med en medelst vågskura i guld och blått styckad rundel, från vilken utgår i det övre fältet sju genomgående strålar av guld och i det nedre fältet sex genomgående av vågskuror bildade avsmalnande blå strålar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett lejonhuvud av guld.

SV-231 Ingela Knutsson Klitte, Fleninge

Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:18. Bild: CAB.
Sköld: I grönt en hästsko av silver med öppningen vänd uppåt, åtföljd ovan av en medelst ett trebergssnitt bildad ginstam av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt.

SV-236 Helene Praetorius Naurin, Stenkullen

Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:31. Bild: RA.
Sköld: I silver en röd hjort med beväring av guld stående på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en medelst en granskura bildad grön ginstam.
Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två oxhorn, av en sänkt granskura delade i grönt och silver och förenade med ett grönt band kantat av ringar av silver.

SV-238 Fannie Anderberg, Bjärred

Registrerat 2013-09-13. Ansökan: 2012:33. Bild: RA.
Sköld: I blått en balk av guld belagd med tre blå triquetror, åtföljd ovan av en näktergal och nedan av en hästsko med öppningen uppåt, båda av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En stegrande pegas av guld.

SV-246 Christina Lejonbalk, Kungsängen

Registrerat 2014-03-01. Ansökan: 2012:35. Bild: MB.
Sköld: Kluven i rött, vari ett lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld, och i guld, vari tre röda balkar, allt under en röd ginstam belagd med två korslagda bajonetter av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med blå beväring, i höger tass hållande ett latinskt kors av guld.

SV-307 Antje Jackelén, Uppsala

Registrerat 2015-09-07. Ansökan: 2014:47. Bild: RA.
Sköld: I guld tre gröna ekblad förenade i trepass och däremellan tre röda mantuanska stickkors ordnade radiellt.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

SV-328 Mikaela Janolsgården, Grängesberg

Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2014:33. Bild: KDH.
Sköld: Kluven medelst en som en tinnskura formad sträng av guld i rött, vari en stegrande häst, och blått, vari en stegrande sinistervänd get, båda av guld.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

SV-338 Linda Grönlund, Ullared

Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:24. Bild: KDH.
Sköld: Kluven i ett fält, medelst vågskuror sju gånger delat i blått och silver, och ett blått fält, vari ett framkommande hästhuvud av silver, däröver en ginstam av silver belagd med tre uppväxande fembladiga lindar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två oxhorn kluvna i blått och silver respektive silver och blått, vartdera på utsidan försett med en kam av silver med fem uddar; på varje udd ett lindblad av silver.

SV-347 Sara Stehr, Bromma

Registrerat 2016-09-01. Ansökan: 2015:41. Bild: VS.
Sköld: Delad i guld, vari en lyftande röd falk försedd med en pingla, och rött, vari ett liggande spädbarn under en från sinister inkommande och nedåt kupad hand, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött björklöv belagt med en snöstjärna av silver.

SV-350 Lena Hübbert, Bromma

Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:14. Bild: KDH.
Sköld: Styckad i silver, vari en grön tall, och grönt, vari en ginbalksvis ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön tall, framför stammen två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.

SV-356 Camilla Arnbom, Stockholm

Registrerat 2017-02-05. Ansökan: 2015:34. Bild: KDH.
Sköld: I blått en fläkt örn av silver med beväring av guld, med en kedja om halsen låst med ett hänglås och hållande i klorna två rosor med sammanvuxen bjälkvis ställd stjälk, allt av guld, åtföljd ovan av en ginstam av guld belagd med en som en kryckskura formad blå sträng.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två nycklar av guld med sinistervända ax.

SV-376 Emma Stene, Göteborg

Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:11. Bild: KDH.
Sköld: I svart tre sammanflätade ringar, ställda två över en, inom varje ring en sten, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt med halsband av guld.

SV-378 Ericha Odensvala, Vilhelmina

Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:13. Bild: KDH.
Sköld: I silver en uppkommande svart stork med öga och beväring av guld, åtföljd ovan till sinister av en svart sol med fjorton strålar.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre spjutspetsar av silver.

biskop Eva Nordung Byström vapensköld

SV-383 Eva Nordung Byström, Härnösand

Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:20. Bild: KDH.
Sköld: I rött en rundel av guld belagd med en röd fyruddig stjärna uppkommande ur en röd kalk och överlagd en blå andreaskorsställd fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld, i sin tur belagd med en störtad blå duva med en grön kvist i näbben.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad:

SV-388 Laila Hagel, Götene

Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:29. Bild: KDH.
Sköld: I blått en balk åtföljd ovan av en avtagande måne och nedan av ett moln över nio rundlar, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En duva av silver med upplyfta vingar, hållande i näbben en grön olivkvist med tre blad.

SV-389 Elisabeth Löfvenberg, Färlöv

Registrerat 2017-09-09. Ansökan: 2016:30. Bild: KDH.
Sköld: I blått två stolpvis ställda ekblad av guld[rättat 2017-06-12], åtföljda nedan av en sänkt spets av hermelin.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest mjöhund av guld.

SV-410 Veronica Fors, Norrköping

Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2016:41. Bild: KDH.
Sköld: Delad i silver och svart och belagd med två vid delningslinjen sammansatta kaprifolblommor, den undre störtad, av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två kaprifolblommor av guld.

SV-429 Birgitta Simsson, Köpmannebro

Registrerat 2018-01-28. Ansökan: 2017:2. Bild: KDH.
Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan hornen ett blått mantuanskt kors.

SV-430 Eva Skrealid, Gävle

Registrerat 2018-09-19. Ansökan: 2017:23 [2007:73]. Bild: KDH.
Sköld: Medelst en bjälke av silver, upptill bildad av en gråverksskura, delad i blått, vari en uppflygande falk av silver, och rött, vari ett gående lejon av guld.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Två renhorn av guld.

SV-495 Anna-Karin Knight, Alingsås

Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:29. Bild: KDH.
Sköld: I silver en röd bjälke, belagd med två femuddiga sporrklingor av silver, åtföljd av fyra svarta hästskor med öppningen nedåt.
Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två röda vingar med vardera vingknogen vardera belagd med en femuddig sporrklinga av silver.

SV-505 Anna Petersson, Kristianstad

Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:46. Bild: KDH.
Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av guld.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

Biskop karin Johannesson vapensköld

SV-509 Karin Johannesson, Uppsala

Registrerat 2019-09-19. Ansökan 2018:56. Bild: KDH.
Sköld: I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig lilja av guld.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

SV-524 Evelina Kurki Lindblad, Stockholm

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:4. Bild: MB.
Sköld: I blått fält bestrött med rosor av silver, en trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En trana av silver med röd beväring, hållande ett nedåtvänt lindblad av guld i höger fot.

SV-529 Marianne Persson, Bredaryd

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:11. Bild: MB.
Sköld: I guld en blå linblomma med grön stjälk och blad.
Hjälmtäcke: Grönt och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest svart utter med en fisk av silver i munnen.

SV-534 Jenny Rosell, Stockholm

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:17. Bild: MB.
Sköld: I rött ett par korslagda kragstövlar med tåspetsarna utåt åtföljda ovan av en halvmånekniv med eggen nedåt, allt av guld och omgivet av en bård av guld belagd med sju röda rosor.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av guld uppstigande ur eld med lågor röda och av guld.

SV-535 Lina Fridén, Stockholm

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:18. Bild: BF.
Sköld: I grönt fyra mot mitten vända flygande svalor av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande tvåsvansat lejon av silver med röd beväring hållande en grön fotogenlampa.

SV-537 Elisabeth Grahn, Stockholm

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:20. Bild: MB.
Sköld: I guld en grön gran med svart stam och med en i granen sittande ekorre av guld hållande en svart kotte.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En ekorre av guld hållande en åttauddig stjärna av silver.

SV-538 Zabina Nilsson, Billesholm

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:21. Bild: MB.
Sköld: I svart en springande bakåtseende jackalop av silver åtföljd ovan av en sinister snedginstam av silver belagd med en balkvis ställd svart konstnärspensel under en balkvis ställd störtad svart hammare.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppväxande svart kvist med blad av silver och växande i en ögla mellan två jackalophorn av silver.

SV-539 Linda Juhlin, Lidingö

Registrerat 2020-01-17. Ansökan 2019:22. Bild: MB
Sköld: I svart en bevingad kvast av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre uppskjutande kvastar av guld.

SV-556 Miranda Strömberg, Haag, Nederländerna

Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:40. Bild: KDH
Sköld: Genom en bjälke av silver, belagd med två genomgående rep, ett rött och ett blått, som är förenade i en knut på mittten, delad i blått, vari en leopard av guld med röd beväring, och rött, vari en sinistervänd gående utåtseende drake av guld med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre liljor av guld ställda en över två mellan två blå vingar.

SV-562 Hanna Gunnarsson, Södra Sandby

Registrerat 2020-08-25. Ansökan 2019:50. Bild: BF
Sköld: I rött ett stolpvis ställt störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld, åtföljt på var sida av två uppåt och utåt riktade ekkvistar med blad av guld och ekollon av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ur en krans av röda nejlikor ett uppkommande störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld.

SV-565 Natalie Örjes, Djurås

Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:30. Bild: BF
Sköld: I guld en svart kronhjort åtföljd av en grön post vari tre stolpvis ordnade kyrkklockor av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart kronhjort.

SV-568 Sofia Wiberg, Gyttorp

Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2019:44. Bild: KDH
Sköld: I grönt en kompassros med sex väderstreck av guld och svart åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.

SV-591 Eva Carlsson, Jönköping

Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:14. Bild: BF
Sköld: I silver en inböjd röd spets belagd med en ros av guld och åtföljd av två blå liljor.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

SV-599 Sara Szeto (f. Sunno), Vancouver, Canada

Registrerat 2021-02-01. Ansökan 2020:23. Bild: KDH
Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex röda hjärtan, ordnade tre, två och ett.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå vingar.

SV-611 Linda Adcock, Skurup

Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:32. Bild: KDH
Sköld: I grönt en spets av silver belagd med en grön ek.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön uggla stående på ett ben och i den andra foten hållande en pilbåge av guld samt med ett pilkoger av guld på ryggen.

SV-618 Emelie Sandblom, Ängelholm

Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:42. Bild: BF
Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld, därunder två av vågskuror bildade bjälkar av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På ett treberg av guld, tre äppelblommor av silver med blombottnar av guld.

SV-619 Helena Brage Rosenqvist, Göteborg

Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:43. Bild: KDH
Sköld: I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med ansikte och fötter av silver samt med röd näbb.

SV-620 Tiina Sarlin, Sollentuna

Registrerat 2021-08-29. Ansökan 2020:44. Bild: BF
Sköld: I svart två av vågskuror bildade strålar av silver ställda i en sparre, emellan åtföljda av en stolpvis ställd kajak sedd ovanifrån belagd med en bjälkvis lagd kajakpaddel, båda av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En upprest get av silver med beväring av guld, blåsande i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av guld och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.

SV-631 Ann Yxnacke, Kristinehamn

Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2020:46. Bild: BF
Sköld: I silver en svart ek, åtföljd ovan av fem bjälkvis ordnade svarta björnspår.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En grön björnfäll med huvud, besatt med älghorn av guld.

SV-636 Johanna Glembo, Ludvigsborg

Registrerat 2022-02-03. Ansökan 2021:1. Bild: KDH
Sköld: I blått en balansvåg av guld, åtföljd ovan av en ek och ett svärd, båda av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå grip med röd beväring och öppen krona av guld, uppstigande ur en krans av åtta uppåtställda eklöv av guld, varav fem synliga framifrån.

SV-645 Silvia Viorica Constantinescu, Finnerödja

Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2020:27. Bild: KDH
Sköld: Delad i guld, vari en röd balansvåg åtföljd av två motvända uppresta gröna kinesiska drakar med röd beväring, och blått, vari tre öppnade böcker av guld, två över en.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande enhörning av guld.

SV-662 Madeleine Jonzon, Lyrestad

Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2021:33. Bild: KDH
Sköld: Av en fjällskura delad i rött, vari en kerub av silver, och silver, vari en svart bok.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart bok framför en röd vinge.

SV-666 Lotta Häyrynen, Kista

Registrerat 2022-08-23. Ansökan 2022:1. Bild: BF
Sköld: I guld en röd räv ridande på en upprest svart björn med röd beväring.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett vädurskranium av silver med svarta horn.

SV-671 Ulrika Stålnacke, Helsingborg

Registrerat 2023-02-19. Ansökan 2021:16. Bild: BF
Sköld: Genom ett dalsnitt delad i blått, vari ett älgkranium med horn av guld, och silver, vari en av grankvistskura bildad grön stam.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

Malin Sundin, Hässelby

Ansökan 2022:26. Bild: KDH
Sköld: Medelst en vågskura kluven i svart, vari en stolpvis ställd hammare ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, och silver, vari en näckrosblomma ovan åtföljd av två femuddiga stjärnor, allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En rund kompass av silver med kompassros av guld och blått.

 

Giertz släktvapen på gravsten

Här vilar Elisabeth af Heurlin och Karin Linden under en sten med biskop Bo Giertz vapensköld. De var båda gifta med biskopen.

Bo Giertz var gift tre gånger, och två av hans fruar ligger alltså här i samma grav.  De har också hans biskopsvapen som emblem på sin gravsten.

Elisabeth af Heurlin hade ett eget vapen som inte kom med på stenen. Därför har jag med det här, längst ner. Hennes släkt var ursprungligen från Småland men flyttade till Finland där de adlades under 1800-talet (som nr 191 på Finlands riddarhus) och ovanligt nog fick sköldhållare. Om det beror på att en av bröderna som adlades var statsråd vet jag inte, men det är kanske möjligt.

Släkten härstammar från Hörda i Berga socken i Småland och kom till Finland på 1720-talet. Namnet kommer från hemorten och uttalas [a:v hör’li:n].

Tack till Martin T som hottade stenen och tog fotot.

 

Vapensköld för af Heurlin, nr 191 på Finlands riddarhus
Vapensköld för af Heurlin, nr 191 på Finlands riddarhus.

 

 

Arboga visar god stil

Arboga kommunvapen

Får en kommun göra rätt? Den frågan ställer jaq mig efter att Arboga gör en ny version av sitt kommunvapen.

Arboga har alltså tecknat upp en ny version av sitt vapen. Heraldiskt är det identiskt med den förra bilden och i alla avseenden 100 procent korrekt utfört. Ingen heraldiker eller heraldiskt intresserad kan alltså invända. Ändå kommer det frågetecken från den heraldiska världen, som statsheraldikerns fråga ”om det verkligen är nödvändigt att ändra ett redan vackert vapen”.

Varför? Vad är det som får oss att ständigt ifrågasätta heraldikens innersta väsen och tänka som en ängslig reklamare?

Arbogas kommunvapen, från kommunens hemsida.

Heraldiken är, som jag sagt om och om igen, en form av symbol som ständigt förändras. I varje avbildning får, och bör, en konstnär tolka blasoneringen på ett nytt sätt. Identiska avbildningar är helt enkelt ”fel”, eller åtminstone dålig vapenkonst.

Det finns också en ekonomisk aspekt som alltid tas upp. ”Det kostar ju miljoner att göra ett nytt vapen”. Trams och tönt säger jag om det. I vilken värld befinner man sig om man vill att allt ska vara som det var förr, att aldrig måla om sitt hus, aldrig köpa nya kläder aldrig ens möblera om? Ingen är en sån person, så varför ska vi vara sådana som ett kollektiv?
Självklart måste man få förändra sin omgivning ibland, modernisera den lite. Gör man det dessutom så bra som Arboga så förtjänar man dessutom beröm.

 

Läs mer om Arboga

Kommunens hemsida
https://sverigesradio.se/artikel/arbogas-nya-stadsvapen-ifragasatt-ar-det-verkligen-nodvandigt-att-andra?fbclid=iwar3mvpj2npdcjegevmes0qnp3es8atphakjon9puqhzq9qwvomy04uxim8s

Sveriges radios inlägg
https://sverigesradio.se/artikel/arbogas-nya-stadsvapen-ifragasatt-ar-det-verkligen-nodvandigt-att-andra?fbclid=iwar3mvpj2npdcjegevmes0qnp3es8atphakjon9puqhzq9qwvomy04uxim8s

 

Om den försvinner. Så här skrev kommunen på sin hemsida.
Publicerad på arboga.se 2023-01-10

Ny version av Arbogas kommunvapen ökar tillgängligheten

Arboga kommun lanserar i februari 2023 en ny, moderniserad och tillgänglighetsanpassad webbplats på arboga.se. Tisdagen den 10 januari tog kommunstyrelsen därför beslut om att börja använda en ny version av kommunvapnet, som har anpassats för att kunna användas även i digitala medier.

Under 2022 har Arboga kommuns medarbetare arbetat intensivt med att skapa en ny webbplats som har fokus på service och användarvänlighet. I samband med arbetet med den nya webbplatsen har det tagits fram en logotyp med kommunvapnet som är tillgänglighetsanpassad. Det innebär bland annat att kommunvapnet har förenklats, har färre detaljer och att det kan användas i små storlekar även digitalt, till exempel i appar.

Följer riktlinjer om tillgänglighet
Under processen har kommunen följt Myndigheten för digital förvaltnings vägledning.

− Kommunvapnet tillhör oss alla och ska därför vara tillgängligt för alla. Som kommun följer vi såklart de riktlinjer som myndigheten har tagit fram, säger kommundirektör Anders Neuman.

Gör en evolution
Den nya logotypen är framtagen i dialog med statsheraldikern på Riksarkivet. Logotypen består av tre delar: ordet Arboga kommun, en vapenbild och en murkrona.

− Det har förstås varit viktigt för oss att följa Riksarkivets vägledning om kommunvapen och att utgå från dialogen som vi har haft med statsheraldikern, säger Anders Neuman.

− Med det uppdaterade kommunvapnet vill vi visa att vi står stadigt i vår tradition och värnar om vårt historiska arv, samtidigt som vi gör en evolution av kommunvapnet för att möta dagens krav, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).

Successivt införande
Det nya kommunvapnet kommer inledningsvis att användas i digitala medier. Efter hand kommer Arboga kommun byta ut logotypen på andra produkter som till exempel brevpapper och arbetskläder.

− Bytet ska genomföras efter ett kostnadseffektivt upplägg där förändringen sker främst när nuvarande produkter eller material behöver bytas ut, underhållas eller tar slut. På det här sättet minimerar vi kostnaderna, säger Anders Neuman.

Kostnader för produktion
Utvecklingen av kommunvapnet har skett i samarbete med en kommunikationsbyrå och har kostat 28 600 kronor. Den totala kostnaden för produktionen av kommunens nya grafiska profil, inklusive kommunvapnet och design av den nya webbplatsen, beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor. I den grafiska profilen ingår exempelvis färger, grafiska element, olika mallar och typografi för tryck och digitala medier.

Lars C Stolt är död

Det har kommit till min kännedom att Lars C Stolt är död. Han var för mig en förebild som heraldiker och som exlibrissamlare.

Jag mötte Lars första gången vid den internationella heraldiska kongressen i Uppsala 1992. Tänk att det gått 30 år sedan dess. medan jag var en nybörjare och amatör var han en välkänd heraldiker som hade stora kunskaper om heraldik.

Därefter hade vi sporadisk korrespondens (den finns arkiverad på Föreningsarkivet i Göteborg) om olika frågor, främst rörande några frågor för min heraldiska ordbok.  Vi hade inte alltid samma åsikt och det var just det som var så värdefullt för mig. Antingen för att jag fick vässa mina argument, eller för att jag helt enkelt ändrade åsikt.

Jag var också kollega med Lars under några år i Svenskt vapenregister, där han var ledamot åren 2007 till 2011. Även där uppskattade jag hans stora kunskaper som bidrog till att skapa stadga till det då nyinrättade vapenregistret.

Lars avled den 12 december 2022.  Annons kommer att införas i SvD och DN nu på nyårsafton.

Läs mer

om Lars Stolt på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_C._Stolt

 

 

Julklappstips 2022

Jag var lite sent ute förra året så bättre lycka denna gång.

omslaget till boken Waslings heraldiska ordbok

I snart 900 år har de funnits omkring oss; vapensköldar, flaggor och sigill, tätt följda av riddare och härolder. All denna kunskap omgärdas av ett ibland mystiskt och svårbegripligt språk med många gamla och udda ord och begrepp. I denna ordbok förklaras dessa på ett lättillgängligt sätt.

WASLINGS HERALDISKA ORDBOK är genom sitt fylliga innehåll en utmärkt introduktion till ämnet heraldik samtidigt som den är ett värdefullt hjälpmedel för den som studerat ämnet tidigare.

WASLINGS HERALDISKA ORDBOK beskriver kortfattat mer än 2000 heraldiska ord och uttryck. Boken utvecklar vad orden betyder och hur de används i modern heraldik vilket gör den till en oundgänglig referensbok.

Köp ordboken här

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia