Gör din egen vapensköld

Släktvapen för familjen Bogsjö från Borås
Släktvapen för familjen Bogsjö från Borås. Teckning: Thomas Falk.

Gör din egen sköld, det är inte så svårt. 

Först – Vad är ett vapen?

Ett heraldiskt vapen består av en sköld och en hjälm. På skölden målas ett motiv (en ”tavla”) och på hjälmen ställs ett föremål (en ”staty”).
Ett hjälmtäcke fäster man på hjälmen genom att vira tyget till en bindel och sedan låta det falla ner runt om skölden.

Ett vapen är endast ett vapen om det följer vissa regler:
1) Det måste följa tinkturregeln (metall får inte ligga på metall och färg får inte ligga på färg. Ett vapen kan alltså inte visa en grön björn på en röd bakgrund).
2) Bilden måste kunna beskrivas (blasoneras) i ord.
3) Bilden får inte föreställa ett specifikt föremål utan ska ange ett föremåls idé. Sedan får konstnären själv tolka blasoneringen.

Arms of the Lundström family
Familjen Lundström. Källa  SVK.

– Vilka färger använder man?

Svaret beror till stor del på vem du frågar. Metallerna guld (gult och silver (vitt) samt färgerna blått, rött, svart och grönt är alla eniga om. Många, däribland vi, anser att purpur också är en självklar färg i släktvapen eftersom det förekommit i heraldiken sedan medeltiden. Pälsverk som päls, gråverk och olika former av hermelin är också godkända tinkturer*.
Några vill tillåta naturfärger och brunt, men det säger vi nej till. Med vissa undantag, där vi främst erkänner hudfärg på människor eftersom ingen på allvar vill ha en avundsjukt grön man eller en ilsket röd kvinna i sitt vapen.
Rosa och brons finns i Kanada men inte i svensk heraldik. Aska, järn och orange använder vi inte heller.

När man målar ett vapen ska man ha en nyans av samma färg. Ett vapen kan inte vara både ljusblått och mörkblått på samma gång.

* Tinktur är den gemensamma facktermen för heraldikens färger, metaller och pälsverk.

Arms for Bede family, by Davor Zovko
Familjen Bede från Borås. Teckning: Davor Zovko.

– Vad får man inte göra?

  • Man får inte använda rangtecken om man inte har rätt till dem.
  • Man får inte bryta mot tinkturregeln.
  • Man får inte ta ett vapen som förs med bättre rätt av någon annan (dvs. någon anna hade vapnet före dig). Rätten till ett vapen är evig.

Vad är rangtecken?

Hit räknas krona, sköldhållare, postament, kvadrerad sköld belagd men hjärtsköld och öppen hjälm. Undvik allt detta, alltid.

Vad är tinkturregeln?

Den säger att du inte ska lägga guld på silver eller blått på rött, dvs metall på metall eller färg på färg. Kontrastverkan ska vara stor för tydlighetens skull. Man bör (men det är inte ett tvång) hålla sig till två eller tre tinkturer i en sköld så länge den inte är kombinerad av två eller fler släktvapen.

Vem äger ett vapen?

Ja, det beror på. Enkelt kan man säga att om du inte är barn och ättling till den som bar det vapen du vill använda så har du (troligen) inte rätt till det. Av det följer att man endast använder vapen som har burits inom familjen och helst då i så mycket närtid att du själv, eller dina föräldrar, faktiskt träffade den som förde det vapen du vill ha. Om vapnet är längre bort än så i tid eller generation eller släktskap – gör hellre ett nytt och eget.

Coat of Arms of Wasling family, by Tor Flensmarck
Familjen Wasling från Borås. Teckning: Tor Flensmarck.

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia