Mitt vapen – Jesper Wasling

Vapensköld för Jesper Wasling
Personligt brisering av släktvapen Wasling för Jesper Wasling. Teckning: Sunil Saigal från 2014..

Varje släktvapen kan göras personligt genom någon form av brisering. Några lägger till ett bitecken, andra kombinerar två eller flera släktvapen som man har ärvt. Jag valde att ändra färgen från svart till grönt.

  1. Waslings vapensköld, de första 38 
  2. Waslings vapensköld, de 20 kommande  
  3. Waslings vapen, sista resan 
  4. Släkten Waslings vapensköld
  5. Jesper Waslings gröna sköld (här är du nu)
  6. Waslings japanska kamon

Vapnets blasonering
Sköld: I grönt en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och nedhängande.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två gröna vingar med vingpennor av guld.

Släktvapnet  är svart istället för grönt och finns registrerat i Svenskt vapenregister som nr SV-10 och i Skandinavisk vapenrulla som nr 763:2017.

Vapensköld för Jesper Wasling
Vapensköld för Jesper Wasling av Tor Flensmarck. Teckningen gjord 1989.

Vad symboliserar vapnet?

Kärven i vårt vapen är en fri tolkning av en vase eftersom släktnamnet Wasling kommer från släktgården Vasared, Tvärreds socken i Ulricehamns kommun. Men för att undvika att vara identiska med andra vasa-vapen så valde jag, på Tor Flensmarcks inrådan, en egen figur. Jag brukar kalla den för en wasse.
Jag skulle ju kunna säga att kärven påminner om vår bakgrund som jordbrukare, men säg mig den familj som efter stenåldern inte har varit just jordbrukare?

Denna version av mitt vapen gjordes som gåva till min 50-årsdag. Teckning: Ronny Andersen.

 

Hjälmprydnaden visar två vingar. Det är faktiskt två korpvingar, inte örnvingar, och det anspelar på den äldre släktgården Onsered (Odinsryd), som även den ligger i Tvärreds socken. Om du tittar på de äldre idéerna till släktvapen så innehåller de ofta en referens till just Oden, men inte genom korpen.

Släktvapnets färger är svart och gult för att visa på ursprunget från Västergötland. Släkten består på alla sidor enbart västgötar ner till åtminstone tidigt 1700-tal.

Jesper Waslings vapensköld
Denna version av mitt vapen gjorde Björn Fridén 2019. Teckning: Björn Fridén.

När antogs vapnet?

Vårt familjevapen antogs formellt runt 1991, beroende på hur man ser på saken. Den form det har idag kom till 1989 men parallellt till 1994 användes även en hel kärve. Mellan 1989 och 1991 hade jag mycket funderingar kring utformningen och en hel del andra förslag cirkulerade, som bland annat kan ses här. Den avhuggna versionen är definitivt helt ensam först mot slutet av 1990-talet.
Den första versionen av det vapen som används idag gjordes alltså 1989 men blev inte antagen på allvar förrän efter 1994. Skälet till det var nog framförallt, får jag erkänna, att jag inte tyckte att själva kärven var så snyggt utförd enligt den idealbild jag hade då. Däremot blev publiceringen av de två vapnen (hel och avhuggen kärve) i Vapenbilden nr 34:1994 början till slutet för just den hela kärven, för då, i tryck, började denna se trist och tråkig ut.

Svenska heraldiska föreningens styrelse 2003. Teckning: Magnus Bäckmark.

Jespers unika vapensköld

Då, 1994, var det tänkt att den avhuggna kärven skulle vara en brisering för Jesper medan släkten skulle ha en hel kärve.
Senare försköts detta så att hela släkten hade den avhuggna kärven, wassen. Det innebar under en tid att det inte fanns någon egentlig brisering alls, men det betydde också, eftersom jag gjort och fått flera svartgula versioner, att det fanns två upplagor av vapen Wasling. Så kunde det inte hålla på, tänkte jag. och eftersom jag är den engagerade heraldikern i familjen separerade jag de två.

Den gröna skölden som symbol för Jesper förekommer officiellt första gången i Svenska heraldiska föreningens årsrapport 2004 (endast föreningsinternt, se nedan) och i föreningens matrikel år 2005. I denna matrikel har Lennart den svarta skölden. I samma förenings årssammanställning 2003 använder jag däremot den svarta skölden, som kan ses i bilden här ovan.

Omslaget till årsredovisningen för Svenska heraldiska föreningen, anno 2004. Detta är första gången den gröna skölden används något sånär officiellt.

Min egen färgkombination grönt och gult valde jag för att det för mig är sommar.  Det finns få saker som jag tycker är så lugnande som att sitta på altantrappan och ser ut över en gulgrön gräsmatta den försommardag, där det gula i gräset är maskrosen. Jag får här erkänna att både altantappor, gräsmattor och maskrosor i skön förening har följt mig genom livet.
Det är också den färgsättning vapnet hade i sin originalversion som jag skapade tillsammans med Tor Flensmarck.

Födelsedagstårta av Michaela Mutka-Wasling år 2008.

 

Fredrik Brodins version av Jesper Waslings vapen med Svenska heraldiska föreningens medalj.

 

Thomas Falks version av Jesper Waslings vapen som ledamot i Svenska heraldiska föreningens styrelse.

Hur använder du ditt vapen?

Där det syns. Jag har det som ”skrivbordunderlägg” på datorns skärm, det finns som exlibris i mina heraldiska böcker.

Exlibris från 2008, utifrån Tor Flensmarcks originalteckning. Detta märke används bara i mina heraldiska böcker.

Jag har även använt vapnet i logotypen för min firma Wasling Media även om det nuvarande märket där är detsamma som min kamon, som saknar färg. Det privata sigillet som jag har saknar också det färg, men det har såklart en avhuggen kärve.

Thomas Falks version av Jesper Waslings vapen som sekreterare i Svenska heraldiska föreningens styrelse.

 

Knallelands-orden kring Jespers sköld. Denna orden är bara hittepåskoj inom Borås heraldiska förening. Teckning: Thomas Falk.

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia