Röda fanor på första maj

Foto: Jesper Wasling

Så här när första maj närmar sig så kan det vara värt att fundera på alla dess fanor.

Här går jag inte in på alla dessa fanor som respektive fackavdelning har och har haft. Istället tycker jag att vi kan fundera lite på färgen röd. Den som idag är själva kärnan i arbetarrörelsens bildvärld var från början inte alls självklar. Ljublå var en stark konkurrent och det berodde på att flera av de tidiga fackförbunden var nära knutna till den liberala rörelsen.

Först med första internationalens beslut 1889 om att ta den röda fanan till sig kom den att bli det främsta kännetecknet för hela arbetarrörelsen. I text och sånger före dess var fanan färglös. Och det var först med de 1:a-majdemonstrationer som 1891 hölls över hela västvärlden som den röda färgen som symbol slog igenom. Det dröjde sedan till efter sekelskiftet innan den röda färgen var den i stort sett allenarådande färgen på fanor och baner.

Vill du veta mer, läs den här artikeln om Arbetarrörelsens symboler.