Björn Fridén föreläser om Vasa-ätten

Dagens tips

Bildens upphov: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (C BY 4.0)

Provocerande konst – Erik XIV:s heraldik som propagandaverktyg.
det är temat på Björn Fridéns föreläsning på Livrustkammaren i Stockholm den 28 april.

Föredraget tar avstamp i svensk historias mest provocerande konstverk: den broderande vapensköld Erik XIV beställde till sin hustrus kröning.

Föredraget syftar till att visa hur Erik XIV använde heraldiken som ett propagandamedel i kampen med sina bröder och med Danmark.

Observera att man måste köpa biljett! – Du köper din biljett här. 
Ordinarie biljett: 150 kr – Ungdom (under 19) 50 kr

 

Vapen Vasa fram till Gustav Vasa blev kung.