Härolder.

Medieval Tournament Herald
En härold vid en tornering under 1400-talet.

Härolderna var, kan man säga, de första statstjänstemännen. De saknade formell militär eller religiös funktion utan hade snarare till uppgift att verka som en form av neutrala förmedlare eller registrerare av information.

Därför ser man härolder agera som budbärare mellan kungar, som ceremonimästare vid hoven eller som upptecknare av adelsmännens vapen. Det sista i syfte att hålla ordning på vem som hade rätt till vilka privilegier snarare än vem som hade rätt till ett visst vapen.

 

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia