Frimurarevapen i Sjuhärad 1912 & 1927

Svenska ordenssällskap var under 1800-talet och tidigt 1900-tal de som höll liv i heraldiken. Ofta får de ovett för att de avvek från det medeltida idealet, men ser man till sköldarnas syfte i sin samtid håller de flesta en god heraldisk kvalitet.

 

Borgerliga frimurare i Borås 1912

Järnvägskontrollör Andersson, J K
Sköld: Delad, i silver en röd tupp, och i rött ett blixtrande bevingat hjul av guld.

Handlande Carling, H C B
Sköld: I fält av guld en röd stolpe belagd med två ullsaxar, sinister störtad, av silver.

Bankdirektör Hagberg, K H
Sköld: I blått fält en från sinister sköldkant inkommande beväpnad arm, hållandes en sköld, allt av silver.

Godsägare Hagelqvist, K
Sköld: Delad, i blått en uppstigande sol av guld, och guld vari tre röda hjärtan, ställda två över en.

Arkitekt Kellman, L A
Sköld: I blått fält en akvedukt med två pelare av silver, över en schackrutad stam i silver och svart.

Handlande Rydin, Victor Ivar
Sköld: Kluven, i fält av silver en grön gran, och i blått fält en av vågskuror bildad bjälke av silver.

Handlande Settergren, Victor Haquin
Sköld: Ginstyckad i rött, vari en fackla av guld, och blått vari en delfin av silver.

Fabriksidkare Skoglund, J
Sköld: styckad i guld, vari en svart skyttel, och svart, vari en orm bitande sig själv i svansen av guld.

Fabriksidkare Svensson, V
Sköld: I blått fält en balk, och åtföljd av tre skyttlar, ställda 2 över 1 allt av guld.

Fabriksidkare Vennersten, Axel Fredrik
Sköld: Ginstyckad, i blått en femuddig stjärna av silver, och guld vari en röd kräkla.
Vennersten blev senare svensk riksmarskalk och serafimerriddare. Som serafimerriddare använde han emellertid ett annat vapen.

Godsägare Vennersten, J G
Sköld: Delad, i blått tre femuddiga stjärnor, ställda 2 över 1, av silver, och svart vari tre bjälkvis ställda sädesax av guld.

Borgerliga frimurare i Borås 1927

Adamson, V H
Sköld: I blått ett merkuriehuvud av silver.
Arbetsam och plikttrogen.

Regementsläkare Andén, L
Sköld: I fyrstyckat fält i guld och blått, ett svärd dexter och en eskulapstav sinister inom ett föreningsband, allt i omvända tinkturer.

Handlande Andersson, J W
Sköld: Styckat i guld, vari ett rött frimurarekors, och blått, vari en balkvis ställd merkuriestav av guld.

Bankkamrer Bergendahl, F
Sköld: I blått fält en uppslagen bok överlagd med en fjäderpenna, allt av silver.
Probitas.

Kamrer Bergendahl, Å D
Sköld: I blått fält ett cirkelkors ovan åtföljt av ett bevingat hjul, allt av guld.
Trohet och vänskap.

Direktör Bergengren, A G
Sköld: I blått fält en pil av silver mellan två eldsprutande berg av guld.
Genom arbete mot målet.

Häradsskrivare Bergmark, A
Sköld: Styckad i blått, vari ett pergamentsblad av silver, och guld, vari en balkvis ställd fjäderpenna av silver.
Var barmhärtig.

Kontorschef Bylander, F A
Sköld: Delad i blått, vari ett pentagram av guld, och guld, vari en uppslagen blå bok.
Labor et fiducia.

Disponent Davidsson, J H
Sköld: I blått fält en bjälke av guld, belagd med en blå skyttel, åtföljd ovan av en murslev och nedan av en kub, allt av silver.
Redligt arbete.

Bruksförvaltare Ekerman, M G N
Sköld: Delad i blått fält, vari en upprätt vinkelhake av guld, och silver, vari en grön ek.
Rättrådighet.

Civilingenjör Erikson, C
Sköld: Delad i rött, vari en vinkelhake av guld, och silver, vari en svart vävstol.
Vinkelrätt arbete.

Kamrer Eklundh, S G
Sköld: Delad i blått vari en passare och en vinkelhake, allt av guld korsvis ställda, och silver, vari en grön ek.
Mellan vinkelhake och cirkeln.

Lantbrukare Fahlgren, N H
Sköld: Fyrstyckad i blått och silver. Fält 1 i blått en uppstigande sol av guld, fält 2 i silver ett avslitet rött rävhuvud, fält 3 i silver ett avslitet svart jakthundshuvud och fält 4 i blått en lind av guld.
Pertinacia pro veritate ante meudacium.
Som kuriosa kan sägas att det var Fahlgrens gård Lönnarp som användes i filmen Änglagård

Bankdirektör Forsmark, S
Sköld: I blått fält ett svärd av silver med fäste av guld korsvis liggande med en merkuriestav av guld och i övre korsvinkeln en femuddig stjärna av guld, och ovan en ginstam av guld belagd med ett rött frimurarekors.
Redbarheten vare min ledstjärna.

Bankdirektör Frendin, K O
Sköld: i blått fält en balk av guld, belagd med en blå merkuriestav, ovan åtföljd av en femuddig stjärna av guld, och nedan en kub av silver belagd med en blå murslev.
Adjuva miserum.

Ingenjör Friberg, J H
Sköld: Delad i silver vari en hyvel ovan en passare, allt i blått, och blått, vari en sågklinga av silver.
Följ samvetets röst.

Fabriksidkare Gustafsson, L I
Sköld: I rött fält en störtad vinkelhake av silver mellan två stolpvis ställda skyttlar av guld.
Sanning och rätt.

Gärde
Sköld: I fält av silver en röd balk, åtföljd av två svarta hänglås.
För alla lika.

Ingenjör Henning, K H
Sköld: Fyrstyckad i blått och guld belagd med en skyttel ovan ett kugghjul, allt i omvända tinkturer.
Känn dig själv.

Regementsläkare Humbla, C G P
Sköld: Delad av en bjälke av silver belagd ett rött frimurarekors, ovan i blått fält sju stjärnor av guld i form av karlavagnen, och nedan i rött ett svärd av silver med fäste av guld korslagd med en eskulapstav av guld.
Förtrösta uppå herren.

Direktör Jacobsson, T C
Sköld: I rött fält en blå stolpe belagd med en ”spinnrulle” av guld och åtföljd av två ullsaxar, dexter uppvänd och sinister störtad, och ovan en ginstam av guld belagd med ett rött frimurarekors.
Giv skönhet åt livet.

Disponent Jansson, H
Sköld: Styckad i guld, vari en balkvis ställd grön linstjälk med tre blå blommor, och blått, vari en balkvis ställd ”bladranka”.
Sanning och rätt.

Ingenjör Jagenburg, O R
Sköld: Delad i silver, vari ett svart kugghjul, och svart, vari ett svävande Andreaskors.
Ihärdighet.

Handelsresande Krook, H G
Sköld: Kluven i svart guld och svart och belagd med en merkuriestavi omvända tinkturer, ovan åtföljd av en vinkelhake och nedan av en störtat passare, båda av silver.
Vaksamhet och rättvisa.

Disponent Leffler, J E
Sköld: I rött fält en balk av guld åtföljd av två skyttlar av silver.
Arbetet segrar.

Fabriksidkare Lind, S
Sköld: I fält av silver en grön lind under en regnbåge.
Ära ditt arbete, det leder till lycka.

Handlande Lindgren, J G
Sköld: Styckad i svart, vari en orm i cirkel av guld belagd med en hammare av silver, och guld en lindgren med fyra blad.
Gör din plikt.

Handlande Ljungberg, N J H
Sköld: Delad i blått, vari en ljungkvist av silver, och silver vari ett svart berg.
Mot ljuset.

Kapten Nylander, C A S
Sköld: Styckad i silver, vari ett svart stenblock, och rött, vari en kub av silver.
Ad perfectionem omnium.

Byggmästare Ohlsson, O
Sköld: I blått en uppkommande röd krenelerad mur och ovan en murslev av silver.
Arbete, redbarhet förnöjsamhet.

Fabriksdisponent Olander, N D
Sköld: I rött fält en merkuriestav av guld åtföljd av två ullsaxar av silver, sinister störtad.
Allvar i arbetet.

Kamrer Reis, C E
Sköld: Delad i blått, vari en triangel av guld, och silver vari en röd kub.
Per quattuor et tres.

Direktör Rydin, E H
Sköld: Delad i blått, vari en strålande femuddig stjärna av guld, och guld, vari en uppkommande röd krenelerad mur.
Vinkelrätt arbete trotsar tiden.

Fabriksidkare Skoglund, N
Sköld: I blått fält en ridande Merkurius av silver med stav av guld.
Framåt uppåt.

Handlande Stenlund, J L
Sköld: Delad i grönt fält, vari en orm av guld ringlad runt en kub av silver, och svart, vari ett block av silver.
Redligt arbete.

Disponent Troye, J A J
Sköld: I blått fält ett taukors ovan åtföljd av en fyrkant, allt av silver.
Alltid framåt och uppåt.

Fabriksidkare Wassberg, S A
Sköld: Delad och överkluven i silver, vari ett svart järnmärke, och blått, vari ett kopparmärke av guld och svart vari en metallpress av silver.
Det goda med nöje.

Direktör Wenander, J H
Sköld: Fyrstyckad i silver och svart. Fält 1, silver med en svart spindel, fält 2 svart med en murslev av silver, fält 3 svart med en störtad vinkelhake av silver och fält 4 med ett svart kugghjul.
Med spindel och murslev.

Stadsfiskal NN
Sköld: I svart fält en fasces av guld.
Lagbunden rätt och ordning.

Fabriksidkare Williamsson, S
Sköld: Delad i guld, vari en röd murkrona, och rött, vari två korslagda ”stänger” av guld.
Arbetet segrar.

Regementsläkare Wahlstedt, K M
Sköld: Delad i och belagd med två korslagda svärd i omvända färger och med fästen av guld, ett fält i silver, vari ett rött kors, och ett blått fält, vari en apotekarkopp av silver omringad av en orm av guld.
Alltid redo.

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia