Borgerlig heraldik

Vapensköldar är inte för adeln allena. Även vi vanliga Svenssons har rätt att oss ett vapen.

Stormännen (de som är lagmän, riksråd eller motsvarande) i Götaland verkar anta heraldiska vapen på 1220-talet, något senare i Svealand. Däremot har inte riddare vapensköldar förrän sekelskiftet 1300, och strax därefter möter vi heraldiska vapen även hos borgare och präster. Sedan den tiden har det alltså varit självklart att vem som helst i Sverige har rätt att ta sig ett vapen och föra det som sitt märke.

För att ta bort alla tveksamheter kring allas rätt till ett vapen förklarar jag här hur du gör och vad du bör tänka på.

Reglerna kring vapenrätt tar jag upp här.

 

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia