En viking utan horn

Vapensköld för Jonas Andersson

Oden och Tor samsas i en sköld som minner om fornstora dar.

Jonas ville ha ett vikingavapen, så då gjorde jag det. Hjälmen här är helt hämtad från en av vendelhjälmarna. Jag vet, det är en kompromiss men vi har ju inga bevarade vikingahjälmar att rita av. Eftersom det är en vikingahjälm och ingen riddarhjälm saknas hjälmtäcke. Istället är det metallförstärkt ringbrynja som syns baktill på hjälmen.

Och eftersom det inte finns något täcke kan det såklart inte heller finnas någon hjälmbindel. Men en metallring (inte krona) som håller ihop hjälmprydnaden kan man tänka sig att de kunde ha tänkt sig då, om de fått för sig att göra en hjälmprydnad på 850-talet.  Så här i efterhand kan jag tycka att just den där ringen är onödig, men

Hammaren är Mjölner, och spjutet (som är två för symmetrins skull) är Gunger.

Jag valde också en rund sköld eftersom vikingar hade runda sköldar. Som ses här nedan betyder det inte att vapnet alltid behöver ha runda sköldar utan det kan göras i en normal stil med.

Vapensköld Jonas Andersson