Medeltida svenska sköldebrev

Traditionen att ge sköldebrev till nya frälsemän går tillbaka till Erik XIII av Pommerns tid. 25 svenska sköldebrev är kända.
Frälsebrev är däremot kända från 1360-talet.

Från 1418 finns ett danskt sköldebrev bevarat och två år senare dyker det äldsta kända upp i Sverige. Troligen är det just i denna tid som traditionen införs för bara några år tidigare, 1416, finns det brev som innehåller samma formuleringar vid givandet av frälse, men som inte visar något tecken på att beskriva något vapen. Den härold Simon som finns kring Eriks hov 1423 är troligen orsaken till det nyväckta intresset för heraldik hos kungen.

Först mot slutet av seklet tycks sköldebrevet ha fått en tydlig prägel. Flertalet av sköldebreven har förkommit men de som finns kvar visar tydligt på hur de såg ut och vad som var viktigt i dem.

De flesta brev från 1400-talet visar en vapensköld men sannolikt fanns det många frälsemän som heller aldrig fick ett brev som bevisade deras rätt till ett visst vapen. Det visas inte minst genom  att de motiv som vapnen i sköldebreven visar skiljer sig markant från flera av de vapen som framträder hos lågadeln under hela 1400-talet.

Breven är utfärdade av unionskungen eller den svenska riksföreståndaren. I ett fall av riksrådet. Lasse Nilsson Skummes frälsebrev utfärdades av Sten Sture dä och konfirmerades senare av kung Hans.

Datum

Namn

Utfärdare

Vapenbild

1420 1/9 Björn Pålsson Erik av Pommern
1431 1/10 Tord Sandersson Erik av Pommern
1446 8/8 Håkan Björnsson (Hvässing) Kristoffer
1457 14/8 Nils Gregersson Kristian I
1457 9/10 Johan Johansson Kristian I
1457 9/10 Joen Joensson Kristian I
1461 25/4 Olof Tysk Kristian I Ätten Tysk
1461 1/8 Laurens Skalme Kristian I
1461 10/9 Peter Gädda Kristian I
1467 Anders Olofsson Stråle Kristian I
1476 12/11 Bengt Jönsson Sten Sture dä
1480 14/4 Peder Mattsson Sten Sture dä
1482 21/8 Lasse Halvorsson Sten Sture dä
1483 31/3 Mathis Lydke Sten Sture dä
1484 17/9 Lasse Nilsson (Skumme) Sten Sture dä
1485 5/2 Magnus Olsson Sten Sture dä
1490 28/8 Hans Stensson Sten Sture dä
1499 1/10 Lasse Nilsson (Skumme) Hans
1502 11/11 Ivar Ingvarsson Sten Sture dä
1508 30/1 Håkan Karlsson Svante Nilsson
1508 19/2 Peder Karlsson Svante Nilsson
1508 17/3 Nils Pedersson Svante Nilsson
1509 22/1 Otto Nilsson Svante Nilsson
Okänt datum Lasse Karlsson Svante Nilsson
1513 13/2 Peter Sigvardsson Sten Sture dy

Litteratur

  • Hans Hildebrand: Sveriges medeltid, Band 1-4
  • Karl-Erik Löfqvist: Riddarväsen och frälse i nordisk medeltid, sid 241 ff
  • Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen, Band 1-3
  • Per-Axel Wiktorsson: Medeltida sköldebrev
  • Nils G. Bartholdy: Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-) konger indtil 1536

 

 

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia