Skandinaviska korsflaggor

// den här artikeln är inte klar, mer kommer //

Att den skandinaviska korsflaggan är ett säreget tecken för de nordiska länderna känner de flesta skandinaver till. Men hur många korsflaggor som egentligen finns är inte lika känt. Per Andersson presenterade för några år sedan de korsflaggor som existerar, är på gång och de som endast finns som idé. Några historiska flaggor finns också. Mest känd är Tyska ordens flagga.

Observera alltså att alla dessa flaggor inte finns i verkligheten, men de har alla presenterats i en bok som vara gällande.

Per Andersson en inspiratör

Korsflaggorna var länge en okänd företeelse men genom Per Anderssons bok om just korsflaggor fick vi för första gången en sammanställning av dem alla. Ala flaggor i boken har inte använts, men de har någon gång presenterats i ett minst halv-officiellt sammanhang vilket gör dem relevanta för oss heraldiker.
Att Anderssons bok innehåller besynnerligheter som att Östergötland konsekvent kallas för Götaland (troligen för att han själv kommer från Östergötland) låter vi passera .

En miss är däremot att boken inte nämner den officiella samiska flaggan, däremot en helt annan flagga som den folkgruppen själva aldrig har använt.

Danmark

Äldst av korsflaggorna är Dannebrogen i Danmark. Ursprunget är inte känt. Sannolikt har den sitt ursprung i de fanor som korsriddarna förde under 1100-talet. Fanan var vid denna tid uteslutande ett militärt tecken. Den danska kronan har också en sorgfana som endast hissas när landssorg har utlysts i landet.

Till Danmark hör också Färöarna och Grönland. Två områden som har en relativ självständighet. Grönland markerar sin autonomi med sin flagga som inte är en korsflagga. Andersson visar dock på ett korsförslag för Grönland, som har presenterats. Men eftersom Grönland 1979 antog sin nuvarande flagga så får korsflaggsförslaget anses som överspelat. Jyllands korsflagga skiljer sig från Englands korsflagga i korsets form. Det engelska koret är centrerat.
Dannebrogen
Sorgflaggan

Regionala flaggor i Danmark

Grönland
1979
Grönland
Ej antaget förslag som lades fram av Per Andersson.
Färöarna
19xx
Bornholm 1

Bornholm 2

Jylland

Danmarks gamla intressesfär

Skandinaviska flaggor finns också i områden söder Danmark. Tyska ordens flagga är med stor sannolikhet varit en av förebilderna till Dannebrogen. Den är känd sedan 1100-talets korståg i Palestina.

Oldenburgs och Frieslands flaggor har däremot influerats av Danmarks flagga. Oldenburgs flagga är känd sedan xxxx, Frieslands flagga har en lång historia.

Tyska orden

Oldenburg

Friesland

Finland

Behovet av en finsk flagga kom när Finland 1917 fick sin självständighet från Ryssland. Korsflaggan var mer eller mindre självklar och flertalet av de förslag som kom fram var just korsfanor. Också de blåvita färgerna var naturliga. En blåvit sjöflagga hade från 1880-talet används av de finska segelsällskapen.
Finland.
Antaget 1921

Bottniska landet
Förslag
Finlands svenska befolkning
19xx
Ingermanland
19xx
Karelen
19xx

Island och Norge

Både Norge och Island var fram till 1800-talet en del av Danmark. Norge ingick (mindre frivilligt) 1814 i union med Sverige. Unionen upplöstes 1905.

Island var en del av Danmark fram till 1944. Deras flaggor har därför inte så lång historia. I Norge har ytterligare ett antal flaggor uppkommit under senare år. Ytterligare några är på förslag.

Norge

Island

Västlandet
Tröndeland
Nordnorge

Sameland

De samiska organisationerna i de nordiska länderna har gemensamt antagit en flagga för samerna. Flaggan är idag bland annat en symbol för Sametinget. Flaggan är medvetet inte en korsflagga eftersom samerna inte ser sig som ett nordiskt folk. Den korsflagga som ändå har tagits fram för deras räkning har förkastats eftersom de inte ser sig som en del av det skandinaviska folket utan tvärtom är en egen folkgrupp.

Den gemensamma nationaldagen för samerna är den 6 februari.
Flaggan skapades av norskan Astrid Baal, och har sin grund i den samiska folkdräktens färger. Cirkelformen symboliserar solen.

Antaget 1986 av Sametinget

Ej antaget förslag som lades fram
av Per Andersson.

Sverige

Sverige har fler utvecklade korsflaggor än övriga länder. Skälet är sannolikt att Skåne som region var det första område som skapade sig en regionsflagga som gick över läns- och landskapsgränser. Den skapades troligen av lundaakademiker under 1880-talet. Den första person som vi vet har använt sig av den skånska flaggan var historieprofessorn Weibull.

Känd sedan 1557,
Officiell flagga för Sverige sedan 1906

Gotland
Förslag

Härjedalen
Förslag

Norrland 1
19xx

Norrland 2
19xx

Västra Götaland
1996
Skåne
1884
Småland

Småland

Öland

Östergötland

Kalmarunionen m.m.

Erik XIII av Pommern var den förste i Norden som officiellt lät göra en flagga. 1430 utfärdade han ett dekret om att en rikets flagga (dvs unionen) skulle föras av några kyrkliga institutioner. Flaggan var gul med ett rött kors.

Kalmarunionen

1430 Baltikum

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia