Sveriges flagga genom historien, del 2

Den här artikel publicerades första gången 5 juni 2015. Den har därefter kompletterats flera gånger och kommer fortsätta att kompletteras. Senast juni 2020.

Svenska flaggan –
En 800 år lång kärlekshistoria

Här ges en bildkavalkad över de svenska flaggorna. Varefter nya flaggor hittas kommer den att uppdateras. Om du känner till någon flagga så tipsa mig gärna på jesper@heraldik.se.

Alla baner, fanor och flaggor här nedan är de som jag anser ska betraktas som Sveriges främsta nationalsymbol för just den tiden som nämns. Jag är geners i min tolkning för jag tycker inte att vi får inte vara så anakronistiska att vi överför vår definition av nation och rike på äldre tider. Eller att tro att äldre tider hade samma strikta definitioner av begrepp som vi har. Ingen människa hade under medeltiden gjort den åtskillnad mellan flagga, fana och baner som vi gör idag.

Enskilda plakat och förordningar från kungamakten kan inte heller självklart ställas ovanför sedvanan. Så noga var man inte förr med juridiska detaljer. Vi får ha ett mer öppet sinne till vad ”folk”, och här menar jag samhällets elit som var de som lät sy respektive flagga, ansåg vara den passande symbolen för det rike de företrädde.

Medeltid

De baner som finns med här har avbildats på sigill och mynt, i tavlor och på kyrkväggar eller beskrivits i text. Om avbildningen motsvarar ett verkligt bruk kan vi inte veta.

Erikska ätten 1220-1275

Erikska ätten har Sveriges första kungavapen (riksvapen) och det bör ha använts som baner under Erik Erikssons kungatid. Men det är hans frände Knut ”Långe” Holmgersson som har visar upp den första flaggan när han leder kung Eriks rikråd. Något motiv är inte känt men eftersom ett mynt från 1229-35 visar hans sköld och samma sköld upprepas hos hans son  det är inte känt varför jag har med den som Sveriges första flagga, men det är nog snarare den andra. Använd 1235-1275.

Kung Knut Holmgersson 1229-35

Knut långes tretungade baner från 1225.
Knut Långes tretungade baner från 1225. Färgen är påhittad.
Knuts Långes baner, en tolkning. version 1
Kungabaner för Erikska ätten. Kung Knuts Långes baner 1229-35. Version 1
Knuts Långes baner, en tolkning. version 2
Kungabaner för Erikska ätten. Kung Knuts Långes baner 1229-35. Version 2

Kung Erik Eriksson 1222-29, 35-50

Kungabaner för Erikska ätten, version 2
Kungabaner för Erikska ätten. Kung Erik Erikssons baner 1225-50.

Kung Valdemar Birgersson 1250-75

Kungabaner för Erikska ätten
Kungabaner för Erikska ätten. Kung Valdemar Birgerssons baner 1250-75.

Folkungaätten 1275-1389

Heraldiskt räknar jag kung Valdemar, Magnus Ladulås äldre bror , som medlem av erikska ätten. Detta eftersom han kom till makten genom sin mors anor och han förde sin morbrors kungavapen. Yngre brodern Magnus behöver däremot inte bevisa sin släktskap med Erikska ätten eftersom Valdemar redan gjort det. Han använder därför sitt fadersvapen. Det har i sigill de välkända strömmarna med i en samtida målning saknas de faktiskt.

Kung Magnus ”Ladulås” Birgersson, 1275-90

Kung Magnus Birgersons baner 1275-90.
Kungabaner för Bjäboätten. Kung Magnus Birgersons baner 1275-90.

Kungarna Magnus, Birger och Magnus 1275-1364

Kung Birger Magnussons baner 1290-1319.
Kungabaner för Bjäboätten. Kungarna Magnus Birgersson, Birger Magnusson och Magnus Erikssons baner 1275-1374.

Kung Magnus Eriksson 1319-64

Senast 1336 används tre kronor som symbol för Sverige. Som flagga är den däremot först känd från 1370-talet.
Samma motiv används kontinuerligt på baner fram till 1520-talet.

Sveriges baner (flagga) c:a 1360-1520, version 1
Sveriges baner (flagga) c:a 1330-1520.

Kalmarunionens tid

Sverige fortsätter med sin trekronor-flagga som visas är ovan. Dessutom tillkommer dels en gemensam flagga med alla riksvapen på, dels en ny gemensam unionsflagga som är gul med rött kors.

Äldre Vasatid 1520-1611

Under de äldre Vasakungarna på 1500-talet var förvirringen total. Nya flaggor kom och gick om vartannat och det är sannolikt att många av de bevarade bilderna helt enkelt är ett resultat av att ingen visste vad de andra menade när de ville beskriva en svensk flagga. Därför tolkas inte minst uttrycket ”gult kors på blå botten” väldigt olika.

Sveriges blågula korsfana tas alltid fram när 1500-talets flaggor ska beskrivas, men jag vill höja ett finger för att ta den allt för given. Den var inte alls självklar under 1Vasatiden och när den används är det till sjöss eller i Finland, alltså just där kungen inte är. Tvärtom verkar flaggorna i kungens närhet, de som visar riksstyret, vara helt annorlunda.

Äldre Vasatidens flaggor PÅ LAND

Sveriges baner (fana, flagga) för hären c:a 1545-60.
Sveriges baner (fana, flagga) för hären c:a 1545-60.

1544 skapas Sveriges nya här och då skapas (troligen) även denna flagga. Den är känd från 1545.

Sveriges flagga är blåvitgul randig enligt Rudolf van Devetner 1585
Sveriges flagga enligt Rudolf van Devetner 1585.

1585 avbildar en dansk befälhavare den svenska flaggan när den svenska armen belägrar dem. Man kan ana att denna dansk, känd för sin konstnärlighet och som förstahandskälla faktiskt visar den flagga som Svenska armen, och därmed svenska riket, använde vid denna tid. Förutom att man här linjerar den blå-vit-gul är den i sina grunddrag densamma som armén använt sedan 1300-talet, kanske så långt tillbaka som 1200-talet.

Äldre Vasatidens flaggor TILL SJÖSS

Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 5
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende.
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 6
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende.
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 8
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende.
Svenska flottans flagga 1525-80, osannolikt utseende 4
Svenska flottans flagga 1525-80, osannolikt utseende.
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 2
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende.
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 3
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende.
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 1
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 1.
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 2
Svenska flottans flagga 1525-80, möjligt utseende 2.

Flottan förde först en vågad version belagt med ett kors. Antalet vågor är okänt och bevarade teckningar ger inte något tydligt besked. Färgerna var troligen blått och gult belagt med ett gult kors, men kan även ha varit blått och vitt med ett gult kors. Eller möjligen blått och gult med ett vitt kors.

Svenska flottans flagga 1580-1620
Svenska flottans flagga 1580-1620.
Svenska flottans flagga 1580-1620, möjligt alternativ
Svenska flottans flagga 1580-1620, möjligt alternativ.
Detalj av skeppet Morgonstjernan, toppflaggan.
Detalj av svenska örlogsflottans främsta skepp,  Morgonstjernan, med toppflaggan från 1658. Det är samma flagga som användes redan 1580 .

Omkring 1580 tas korset bort och endast vågorna består. Den enda bevarade flaggan med det här utseendet är sju gånger delad i gult och blått. Denna flagga försvinner i mitten av 1620-talet, troligen som en del i den krigspropaganda där Sverige utropar sig till den sanna kristenhetens försvarare.

Sveriges baner (fana, flagga) 1560-1625.
Sveriges baner (fana, flagga) 1560-1625.

Den tvåtungade flaggan omnämns första gången i en skrift av Erik XIV år 1562. Den här versionen tycks inte ha använts av flottan men den är en förebild för Johan III:s riksbaner.   Flaggan används i vilket fall 1559, även om det är lite oklart vilken status den då hade.

Yngre Vasatid till riksupplösning 1611-1809

Dagens nationsfana etableras redan under Gustav II Adolfs tid som en skeppsflagga. Och så förblir den under hela perioden. Det finns inget belägg för att den blå flaggan med ett gult kors har använts någon annanstans än av örlogsflottan, av handelsflottan (inkl Ostindiska kompaniet, men olovligen) och av vissa befästningar och hamnar som har med marinen att göra. Hit räknas handelsstationen i kina och fästningen Nya Sverige i Delaware.

Yngre Vasatidens och karolinertidens flaggor PÅ LAND

 

Svensk flagga från 1648.

Ovan. Svensk flagga från 1632. Färgerna är felaktiga och bara med för att förtydliga bilden. Den här flaggan avbildas i ett samtida kopparstick och visar svenska armens intåg i Nürnberg under ledning av Gustav II Adolf. Det är den enda flagga som avbildas och den finns med två gånger.

Ovan. Flacka i en målning av David Klöcker från 1652, föreställande fältmarskalken Carl Gustav Wrangels barn. I en annan tavla förekommer han själv och då flankerad av två ”riksbaner”: Göta vapen och kungens monogram.

Fler flaggor finns men inte omnämnda här. Vanligast är att svenska armén och kungen symboliseras av den blågula tre-kronor-flaggan eller med denna tillsammans med folkungaflaggan.

Yngre Vasatiden och karolinertidens flaggor TILL SJÖSS

 

Sveriges flagga 1625, för flottan.
Sveriges flagga 1625, för flottan.

I mitten av 1620-talet ersatte dagens korsflagga den vågrandiga flaggan på våra örlogsfartyg. Den tretungade flaggan är med säkerhet belagd 1626.

Sveriges örlogsflagga 1658-
Sveriges örlogsflagga 1658-

Av någon anledning satte man in en vit ruta med tre kronor i korsmitten på flaggan under 1650-talet. Antingen var det på en vit ruta i korsmitten eller så är det blå kronor direkt i det blå.
Finns avbildade i verk av den nederländske målaren Willem van de Velde.

 

Sveriges handelsflagga från 1663
Sveriges handelsflagga från 1663.

1663 bestämdes det att handelsfartygen (Coupvardie) skulle få använda den svenska örlogsflaggan, men i avskuren version.

 

Sveriges örlogsflagga 1695.
Sveriges örlogsflagga 1695.

1695 hoppade man helt över den blå färgen.  Den var inte unik för sin tid, men var en av de versioner som användes. Förvirringen råder.

 

Sveriges första formella Kungliga flagga kom 1764.
Sveriges första formella Kungliga flagga kom 1764.

1764 skapades en flagga som endast skulle föras av kungen. Det innebär att man från den här tiden, men inte tidigare, gör en klar åtskillnad på kungens roll i staten och staten som sådan.

Sverige flagga för Skärgårdsflottan 1761-1813

Sverige flagga för Skärgårdsflottan 1761-1813.

Skärgårdsflottan, som var armens egen flotta, använde under 50 år denna helblå flagga. Skärgårdsflottan uppgick 1813 i marinen.

Unionstid 1815-1905

Under norsk-svenska unionen var man tvungen att kompromissa och resultatet blev den berömda sillsalladen. Den kritiserades ofta och mycket för sitt utseende, men jag uppskattar det seriösa försöket att vara rättvis mot både Norge och Sverige. Jämte brittiska Union Jack är detta flagghistoriens enda verkliga kompromiss.

Unionsflaggan 1815 (del av densamma)
Unionsflaggan 1815 (del av densamma).

 

Sverige flagga för flottan 1815-1844
Sverige flagga för flottan 1815-1844.

 

Handelsflottans flagga 1818-44
Handelsflottans flagga 1818-44.

Unionen innebar en kompromiss. 1815 kom unionsflaggan för örlogsflottan och 1818 kom fick handelsflottan sin version.

Sverige flagga för handelsflottan 1844-1905

Sverige flagga för handelsflottan 1844-1905.

Demokratins tidevarv

Med 1900-tal kommer ordning och reda. och en tro på att inget får ändras för att man då bryter mot de svenska traditionerna (vilket, som man kan se här ovan, är fullständigt strunt). Därför ser flaggan likadan ut idag som 1905, förutom en justering av färgnyanserna.

För Sverige i tiden 1905-

Unionen upphör 1905 och Sverige tvingas justera sin flagga. Därmed skapas också den första riktiga flagglagen som verkligen i detalj beskriver hur flaggan ska se ut.

 

Sverige flagga 1905-80
Sverige flagga 1905-80

 

Sverige flagga för flottan 1905-80
Sverige flagga för flottan 1905-80

 

Efter 1980 har färgerna justerats men i övrigt är den som den var tidigare.

 

 

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia