Skandinaviska härolder under medeltiden

Härolder i Skandinavien, har det verkligen funnits? Härolder förknippas ju med höviska riddare och storslaget hovliv, och av det fanns inte mycket i Norden under medeltiden. Ändå är härolder kända här redan under 1300-talet. Valdemar Atterdag av Danmark var kungen som först tog en härold i sin tjänst.

Ordet härold kommer från forngermanskan och betyder ursprungligen härförare. När härolderna börjar nämnas under sent 1100-tal är det emellertid inte frågan om några härförare utan av presentatörer av deltagarna i torneringarna.

Tidigt uppträder de kontinentala härolderna tillsammans med sångare och dansare. Först under 1300-talet skiljs de två grupperna åt. En liknande utveckling kan ha ägt rum i Sverige och Skandinavien, för även om lekarna hade en låg status så skattades versdiktningen högt.

I en tysk krönika från 1300-talets slut beskrivs torneringen i Rostock 1311, som då var danskt. Torneringen hölls av kungen Erik Menved. Enligt krönikan ska danska torneringar ha varit utropare, men det är osannolikt eftersom härolder under tidigt 1300-tal inte ens fanns i de nordliga tyska hertigdömena. Men krönikan visar att härolderna var en vanlig företeelse i krönikörens egen samtid.

Jean Froissart, den franska krönikeskrivaren under hundraårskriget, skriver om ett möte med en dansk härold i Bryssel 1366. Senast då, under Valdemar Atterdag, fanns således en dansk härold. Ungefär samtidigt framträder Gerhard Grundis som dansk härold i danska källor.

Kända skandinaviska härolder under medeltiden och när de var verksamma.

Namn Känd i tid Titel Nationalitet
Gerhard Grundis 1363 – 77 Härold Tysk
Simon Hendel 1423 Härold över tre kungariken Tysk
Christian Hendel 1464 – 74 Persevant Själland Dansk
David Kock 1492 – 1529 Vapenkungen Danmark Skotte
Hans Frolegh 1490 – 93 Persevant Dansk
Johannes Broke 1490 – 93 Persevant Dansk
Bengt Svensk 1510 Härolden Sverige? Svensk
Thomas Lummesden 1505 – 28 Härolden Själland Skotte
Hans Jylland 1516 – 1530 Härolden Jylland Dansk
Hans Hylgen 1515 – 1517 Härold Skotte
Franciscus de Medina 1529 – 53 Härold Spanjor

Andra nämnda härolder som inte är kända till namn finns också. Några kanske kan vara identiska med de som nämnts här ovan, men det kan också vara helt andra män.

  1. En dansk härold nämns i England 1457. Var då på väg hem från Portugal.
  2. Persevant Lolland 1458 – 61. Samma som ovan ??
  3. Härolden Själland 1462. Christaian Hendel ??
  4. Härolden Sverige 1504 – 05. Bengt Svenske ??
  5. Två Persevanter i David Kocks ressällskap i Frankrike 1510.
  6. Härolden Norge 1508 – 17.

Källa

  • Jesper Wasling;  Vår medeltida härold (1998)
    D-uppsats där samtliga noter och hänvisningar finns.

 

Lämna ett svar

Sveriges bästa blogg om heraldik, vapensköldar, härolder och historia