Etikettarkiv: Jonas Arnell

Så lätt blir du greve

Magna Cum Grano Salis*

// Denna artikel har några år på nacken, men inspirationen finns kvar för många, har jag sett //

Erasmus Montanus gav 1978 oss svenskar möjligheten att bli grevar, baroner eller doktorer. I boken ”Diplomfabrikerna” kan vi hitta gamla adresser till institutioner som för en billig penning säljer adliga diplom till hugade spekulanter.

Det är inte att jämföra med de engelska titelauktionerna, utan betydligt mer anspråkslösa dokument. Här presenteras de institutioner som förmedlade adliga diplom.

Flera säljare av ”adelsdiplom” har egentligen en och samma ägare. En av de främsta säljarna var Mr Frank Gordon, alias Sir Francis, alias A. van der Velde, alias Baron von Skareine etc. Verksamheten drevs genom International Honorary Awards Committee (2350 Bean Creek Road, Santa Cruz, California 95060, USA). Kommittén bestod endast av honom själv. Bland hans institutioner fanns 1978:

1 Collegii Romanii
Namnet är taget från Vatikanens institution Collegum Romanum, där påven är ordförande. Collegii Romanii utnämner dig till varfri adlig titel från hertig ner till lägsta rang samt kan ge dig valfri akademisk examen. Priset var $ 22 plus porto.

2 The Imperial Order of Constantine
Här blir du allt från Amiral och general till riddare, ambassadör etc. Diplomet är på latin med sigill och allt. Orden sägs vara instiftad Anno Dazumal år 312 och försedd med kejsar Flavius Eugenius II namnteckning. Priset var $ 22 plus porto.

3 The Soveregin Order of Lichtenstine
Här kan du bli hertig, markis, riddare, stormarskalk, baron, fältgeneral, kapten vid livgardet till fots etc. Dock har det inget med furstendömet Liechtenstein att göra (notera att stavningen skiljer sig). Priset var $ 22 plus porto.

4 The International Order of Sursum Coda
Som den kejserliga Constantineorden får du här massor av titlar, kraschaner, storkors mm. Allt bekräftat av ett ståtligt diplom. Priset var $ 22 plus porto.
The Soveregin Order of the Amarant. Som inte har något med den svenska Amaranterorden att göra. Det finns fem klasser eller grader i denna orden som är öppen för både herrar och damer. Kommendörer och damer med storkors är högst. Baron E. S von Suhr, adresse 5, Rue d’Artois, Paris 8, Frankrike står bakom institutionen. 1978 var priset några hundralappar.

Den här listan är säkert långt ifrån komplett. Skulle du veta något mer och aktuellare är jag tacksam för tips. Hela denna oseriösa verksamhet är allt för lustig för att berövas alla nyfikna. Några moraliska betänkligheter mot de som önskar pryda sitt namn med en fin titel kan väl knappast någon ha. Det blir ju aldrig mer än ett diplom på väggen och det må vara alla förunnat.

* Med en stor nypa salt

Vidare läsning: Titta in på Jonas Arnells blogg. Här finns mycket kring det jag skrivit här ovan.

Kan du ditt korståg

20 korsriddare med sina ordenstecken.
20 korsriddare med sina ordenstecken.

Under korstågstiden exploderade antalet ordnar som en riddare kunde vara med i. Det kan inte ha varit lätt att skilja dem åt.

Vill du veta mer om militära riddarordnar och riddarordnar i största allmänhet ska du läsa Jonas Arnells blogg. Där finns allt.

Störst och mest kända är Tempelherrarna och Johanniterriddarna som båda verkade i det Heliga landet.

I Spanien fanns Calatravaorden som kom till för att driva ut morerna från deras eget land men som med tiden blev ett hot mot kungarna i det spanska Kastilien. Orden upplöstes
Santiagoorden med bas i var den andra stora orden på Iberiska halvön. Båda dessa ordnar fick ett uppsving under 1300-talet när Tempelherreorden upplöstes och dess riddare behövde en ny arbetsgivare.

Här i norr fanns både Tyska orden och Svärdsbröderna. De sista var en liten men bångstyrig tysk orden i dagens Lettland vars aggressiva härjningar blev en belastning för kyrkan och för de nya kungarikena som växte fram i regionen.
Tyska orden grundades i Heliga landet år men valde år 1230 att flytta sin verksamhet till Östersjön, för att stödja de tuska furstarnas expansion österut. Tyska orden kom att en egen stat i Preussen, hade en period även Gotland och drev på krig mot litauerna innan de krossades av de senare i slaget vid .
Svärdsbröderna står modell för den svenska Svärdsordens insignier och därmed också hävdandet att dess territorier tillhör Sverige (Svärdsorden grundades ju 25 år efter att Sverige förlorat de baltiska områdena till Ryssland).

En udda grupp var Lazarusorden som bestod av spetälska riddare. De kom från andra ordnar, som stötte ut de medlemmar som drabbades av den fruktade sjukdomen.

Gemensamt för dem alla var att de hade ett kors som symbol och gärna på vit bakgrund.

Jonas lockar 100 000

Skärmbild från Jonas Arnells blogg 2015.
Skärmbild från Jonas Arnells blogg 2015.

Min högt värderade kollega och vän Jonas Arnell har just passerat 100 000 besökare på sin blogg ”jonar242 – on Orders, Decorations and Medals in Sweden”

Den handlar såklart om ordensväsendet i allmänhet och det svenska i synnerhet och den är värd all uppmärksamhet.
Jonas var tidigare i redaktionen för Vapenbilden och är förutom en kunnig falerestiker även en kunnig heraldiker.

Ordensväsendet ligger nära heraldiken, även om de två inte är varandras spegelbilder. Därför ska man inte förvånas över att ordenstecknen iblad tar sig friheter som inte är möjliga inom heraldiken.

Man ska inte heller förledas att tro att ett ordenstecken hör till ett heraldiskt vapen, även om det hänger runt detsamma, och man ska absolut inte använda ett ordenstecken som vapenmotiv i en sköldbild eller som hjälmprydnad.
Läs direkt på Jonas Arnells blogg.