Kategoriarkiv: Flagga

Öland världsbäst på att flagga

Ölandsflaggan på flagstång
Foto: Jesper Wasling.

Ölandsflaggan på flagstång

I veckan (då min blogg överbelastades) semestrade jag med familj på Öland. Det är en fantastiskt vacker ö med spännande historia och landskap. 

Heraldiskt hade jag däremot inga förväntningar, Därför blev jag mycket förvånad och glad över att se hur man flaggade med landskapets vapen. Och det var inte en eller en handfull flaggor. Nä, det flaggades överallt. Jag har aldrig sett någon region vare sig i Sverige eller Europa och USA flagga så lokalpatriotiskt.

Flaggan visar en gul hjort på blått fält, och hjortarna kan man ännu idag se på Ölands sydligaste udde, vid Långe Jan.

 

Ölandsflaggan på väggstång
Ölandsflaggan på väggstång. Foto: Jesper Wasling.

 

Ölands korsflagga

En gång, på väggen på en pizzeria, såg jag även en pappersflagga med Ölands gröngula korsflagga. Min empiriska slutsats är därför att denna flagga endast är en skrivbordsprodukt medan Ölänningarna verkligen har tagit den traditionella landskapsflaggan till sina hjärtan

Ölands korsflagga
Ölands korsflagga

 

Uppsala vepor, en kommentar

Från Erika kom den här kommentaren till mitt inlägg om Uppsala vepor

”Hej!

Jag läste ditt inlägg om Uppsalas vepor (https://waslingmedia.se/uppsalas-vepor-skandalosa/) och tänkte lämna ett par kommentarer. Nu var ju kommentarsfunktionen stängd, men du får gärna lägga ut följande på bloggen om du vill.
När något strider mot, “bryter mot”, lagen innebär det inte nödvändigtvis att ett brott har begåtts. Ett brott är en gärning för vilket ett straff (böter eller fängelse) är föreskrivet. När det gäller svenska flaggan skulle tänkbart straffbara gärningar kunna vara tillverkning, försäljning, innehav och brukande. Som du själv påpekar finns det inte något straff angivet för sådana gärningar i flagglagen. Inte heller i någon annan lag finns det straff angivet för någon sådan gärning. Att “bryta mot” flagglagen är därför inte brottsligt och därmed inte heller en fråga för rättsväsendet.
Hur en svensk flagga ska se ut definieras i flagglagen. Att säga att en flagga som inte exakt överensstämmer med flagglagens definition inte är en svensk flagga, har ett drag av brännvinsadvokatyr över sig. Det hade kunnat finnas en konkret rättslig problematik kring vad som är en svensk flagga och vad som inte är det, om det hade funnits straff kopplat till hantering av flaggan. Det hade inte minst varit fallet om det hade varit brottsligt att skända flaggan. Nu är det som bekant inte det. Om det hade varit aktuellt med en juridisk prövning av en flagga, så hade det varit relevant att ta ställning till sådant som hur stor avvikelsen är från lagens definition, i vilket sammanhang flaggan förekommer och på vilket sätt den används samt, ganska självklart, med vilket syfte flaggan har tillverkats och används. I fallet med Uppsalas vepor är det uppenbart att syftet varit att pryda paradgatan med svenska flaggor.
Enligt instruktion från regeringen ska riksarkivet verka för att bestämmelser om Sveriges flagga följs. Några sanktionsmöjligheter har myndigheten dock inte i denna typ av fall. Den typ av åtgärd som då rimligen står till buds är att informera, det vill säga precis det som statsheraldikerna har gjort. Dessutom ligger det i myndighetens lagstadgade serviceskyldighet att svara när någon kontaktar dem med frågor eller synpunkter.
Som jag ser det har statsheraldikern, som den lojale tjänsteman han är, gjort precis det som ålagts honom av våra demokratiskt valda företrädare.
Med vänlig hälsning
Erika”

Mitt svar:

Tack för att du läste min blogg . Jag uppskattar dina synpunkter.  I det juridiska säger jag inte emot dig alls. Min poäng var dock inte juridiskt utan att artikeln och diskussionen missar poängen med flaggor.

Jag menar att en flagga som är formellt svensk i betydelsen representant för den jurdiska personen Sverige är en sak.

Vår lagstiftning kring den här är dock tveksam eftersom den inte klargör vem som får använda flaggan utan ”bara” hur den ser ut. PÅ det sättet är lagen snarare ett enkelt dokument som visar på en grafisk profil. Lagen är därmed en tydlig produkt av sin tid.
Jag menar också att flaggor kan dock också – och har alltid kunnat vara – vara en dekorativ symbol för landet/nationen/folket (eller vilket ord man nu vill använda).Det brukar vi heraldiker kalla dekorativ heraldik och det ligger utanför lagstiftningen etc, precis som de målade flaggorna vid sportevenemang ligger utanför lagstiftningen. Det är ju trots allt inte flaggor för Sverige, utan för det mycket otydliga subjektet  ”svenskhet” (jag lägger ingen politisk värdering i ordet, bara en idéhistorisk).

Så Uppsala vepor är då en dekorativ fana som visar på svenskheten, men det är inte en svensk flagga som gör anspråk på att representera Sverige.

Uppsalas vepor skandalösa?

Uppsalas vepor bryter mot lagen. Eller gör de det?
Jag hävdar nej.

En svensk flagga har vissa proportioner och färger. Har flaggan inte de proportionerna eller färgerna är det inte en svensk flagga, Den som ändå hävdar att det är en svensk flagga begår därmed ett lagbrott.

Det är däremot inte mot lagen att ha en blågul korsflagga i valfri nyans och proportion så länge den inte sägs vara svensk. Om jag som åskådare ändå anser att den är svensk är det mitt problem, och inte flagghållarens.

Den som läser flaggan noterar möjligen också att lagen saknar noteringar om straff. Ungefär så allvarligt tar alltså lagstiftarna på det här med att flagga fel men mena väl.
För mig som heraldiker är jag mer bekymrad över de som tror sig ha rätt och vill agera offentlig bödel än de som dekorerar en paradgata med de svenska färgerna, eftersom de förra har gjort flaggan till ett heligt föremål.

Även tjänstemän får agera

I just det ärendet tycker jag att det är ok att påtala för nämnde tjänsteman i artikeln (statsheraldikern) att han genom att ha blivit informerad om överträdelsen och har kunskap om densamma har full rätt att själv anmäla brottet. Liksom ifrågavarande journalist.

Så här säger Lag (1982:269)
om Sveriges flagga

 

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter.

2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad.
Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess längd som 10 till 16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5 och på de yttre som 4 till 9.
Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna medräknade. De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som de inre, och fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5. De yttre tungornas ytterkanter bildar inte vinkel med flaggans över- eller underkant. Tungorna utgör förlängningar av de yttre fälten och korsarmen.
Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av fälten.

3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset.
Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det  kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.
Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga är befälstecken, markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet.
I övrigt används den tvärskurna flaggan.

Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken. Lag (1994:697).

Läs mer om den fruktansvärda händelsen här

Bra om norska flaggan

Vad vet du om den norska flaggan? Och om hur flaggor har använts i Norge? Och vad är Antipodes café?

Troligen inte så mycket. Därför vill jag tipsa om en webbsida som jag såg idag. Det är Antipodes café som har satt samman sina kunskaper.

Ta en titt på deras hemsida, det är den värd.

Antipodes café är en form av konstsammanslutning i Norge, och visst är flaggor och heraldik konst. Eller kan bli, om man har lite fantasi och vågar tänka utanför skölden.

 

 

Sydstatsflaggan till museet

Efter senaste dödsskjutningen i USA har den välkända sydstatsflaggan fått massiv kritik och nu halas den nästan överallt.

Det kan tyckas vara ett förhastat beslut, men den snabbhet som politiker och allmänhet haft i fördömandet visar (tycker jag) att det funnits en djupt rotat illvilja mot flaggan, men att man känt att det inte varit politiskt korrekt att uttrycka denna avoghet mot sydstatsflaggan.

Jag förstår att flaggan nu halas. En flagga som användes av en armé vars främsta kända mål var att bevara slaveriet (inte helt sant, men så framställer de till och med sig själva) genom att bevara allt vid det förgångna kan knappast vara en lämplig symbol för ett folk.

Jag kan inte heller påminna mig om att någonsin ha sett en svart man eller kvinna i något sammanhang framträda under detta baner.

Expressens artiklar om flaggstriden i USA

Svenska flaggan – En 800 år lång kärlekshistoria

Sveriges flaggor
Sveriges flaggor

Sveriges flagga friskt humör. Idag firar vi Svenska Flaggans Dag och Nationaldagen med ett frenetiskt flaggviftande.

Sveriges flagga och baner har en lång historia. En röd, eller snarare blågul, tråd ringlar sig från 1200-talet fram till idag. Men flaggan som en gemenskapssymbol för nationen Sverige är bara drygt 100 år gammal.

Bilden ovan visar den svenska flaggan så som den såg ut enligt 1905 års flagglag.  Nyanserna har skiftat genom tiderna, och är för en heraldiker relativt ointressanta. Det viktiga är att veta att det är gult och blått.

 

Dannebrogen är tysk

Tyskromerska rikets krigsflagga under 1200--1300-talet.
Tyskromerska rikets krigsflagga under 1200–1300-talet.

Mitt på danska grundlovsdagen (nationaldagen) avslöjar jag här att danskarna idag markerar sin högtidsdag med en tysk symbol – Dannebrogen.

Den danska flaggan måste ses i sin Europeiska kontext. Under 1200-talet, när flaggan etableras, är det en symbol för den tyskromerske kejsaren. samme kejsare som danske kungen önskade stå på god fot med, och definitivt inte utmanade.

Ser man på en karta över 1200-talet och lägger ut dagens regioner som använder en röd flagga med vitt kors som symbol så ser man tydligt att dessa finns precis i utkanten av det dåvarande tysk-romerska imperiet. Som bland vissa stadsstater i Italien, i Schweiz och i Danmark.

Läs mer om Danmarks flagga.

Nyhetsbrev från Heraldiska sällskapet

Heraldiska sällskapet har kommit med ett nytt heraldiskt nyhetsbrev. Nr 35 i ordningen.

Här kan man läsa om Dag Hammarskjöld, en norsk flagga från Eidsvoll 1814 och om kommande föreläsningar.

Se också erbjudandet att köpa äldre nummer av Skandinavisk Vapenrulla. Billigare än så här blir det aldrig.
Häfte 2-10 och årgångarna från 1975 till 2009/10 säljs nu för 10 danska kronor per häfte + porto. Eller 200 dkr för ett ex av varje kvarvarande årgång.

Slutsålda är nummer nr. 1 (1963), 1974 och 1983.

Beställ av Bo Møller: moller@heraldik.org

Läs mer i nyhetsbrevet

Romernas dag idag

Romernas flagga. Teckning AdiJapan. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Romani_people.svg#/media/File:Flag_of_the_Romani_people.svg
Romernas flagga. Teckning AdiJapan. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Romani_people.svg#/media/File:Flag_of_the_Romani_people.svg

 

Idag den 8 april är det romernas nationaldag och därför hissar jag deras flagga.

Den antogs som en gemensam flagga för alla romer oavsett nationalitet vid den första romska världskongressen 1971 i London.

Som heraldiker har jag såklart vissa synpunkter på dess komposition. Jag tycker inte att det finns någon egentlig orsak till varför man inte kan följa de optiska färgreglerna bara för att man saknar ett eget land

Men en flagga är en flagga och nu är den som den är. Den föregicks för övrigt av en annan flagga utan hjul men med ett tredje rött fält. Den flaggan tillkom 1933.

Liksom alla andra moderna flaggor har man skapat en symbolik som annars är vexillologin främmande. Det gröna fältet står för jorden och det övre blå fältet symboliserar himlen. Det röda hjulet med många ekrar har hämtat sin inspiration från den indiska flaggan och markerar därmed romernas indiska ursprung. I Indiens flaggs heter hjulet cakra, som dock endast har åtta ekrar.