Öppen hjälm en ädel hjälm

Tornerspel med öppen hjälm.
Tornerspel med öppen hjälm. The Picture Art Collection / Alamy Stock Photo.

Den öppna hjälmen föddes i tornerspelets tidevarv. Det kom till för att man bättre skulle kunna tävla i den tornerspelsgren som innebar strid med svärd.

Och eftersom svärd är ett särdeles nobelt vapen (tänk bara på jedi-riddarnas vapen) så kom den öppna hjälmen snart att kopplas samman med extra förnäma människor, dvs adel.

Samtidigt blev stickhjälmen då något som kunde användas av alla, både adel och ofrälse.

Konstverket här ovan visar en bild från Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg (München, Bayerische Staatsbibliothek) från ca. 1480.
Observera frånvaron av både sköldar och hjälmprydnader.

Läs mer om tornerspel.