Etikettarkiv: öppen hjälm

Det finns inga regler för vapensköldar

Schablon för vapensköld
Schablon för vapensköld

Heraldiken är för alla och alla har därför rätt att ta sig ett vapen. Det finna inga lagar eller regler som förbjuder dig att ta ett släktvapen. 

Rubriken är lite hårt vinklad, det medges, men poängen är att det i Sverige inte finns några lagar som reglerar hur ett släktvapen får se ut. Det som finns är rekommendationer och, möjligen, en kunglig förordning från 1762.
Däremot finns sedvänjor och ett väl inarbetat bruk på Riddarhuset som säger att endast högadeln (grevar och friherrar) kan använda en hjärtsköld, endast högadeln för mer än en hjälm och endast högadeln har rätt att sätta en hjärtsköld över sitt kvadrerade vapen. Undantag mot denna regel finns, men de är alla förlänade av dåvarande konung som därmed upphävde gällande regelverk.

Förordningen från 1762 säger uttryckligen att endast den som är adelsman får föra adligt vapen och öppen hjälm. Brott mot detta ger 500 silverdaler i böter. Denna förordning har sedan tidigt 1900-tal tolkats som att ofrälse (borgerliga) släkter har rätt att föra vapen men bara under sluten hjälm.

Problemet med den tolkningen är att slutna hjälmar inte förekom under 1700-talet varför ordet ”öppna” mycket väl kan betyda riddarhjälm oavsett utseende. Andra texter från 1700-talet (alla skrivna av adelsmän) uttrycker samma tankar. Att dåtidens författare väljer att skriva öppen hjälm kan vara ett sätt för dem att särskilja den heraldiska hjälmen från eventuella samtida hjälmar som brukades i krig eller på annat sätt.

Läs mer om Vapenrätt här …

Och använd gärna schablonen för att skissa på ditt eget kommande vapen.

Öppen hjälm en ädel hjälm

Tornerspel med öppen hjälm.
Tornerspel med öppen hjälm. The Picture Art Collection / Alamy Stock Photo.

Den öppna hjälmen föddes i tornerspelets tidevarv. Det kom till för att man bättre skulle kunna tävla i den tornerspelsgren som innebar strid med svärd.

Och eftersom svärd är ett särdeles nobelt vapen (tänk bara på jedi-riddarnas vapen) så kom den öppna hjälmen snart att kopplas samman med extra förnäma människor, dvs adel.

Samtidigt blev stickhjälmen då något som kunde användas av alla, både adel och ofrälse.

Konstverket här ovan visar en bild från Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg (München, Bayerische Staatsbibliothek) från ca. 1480.
Observera frånvaron av både sköldar och hjälmprydnader.

Läs mer om tornerspel.