Vad sas på kafferepet

1700-talets andra hälft är kafferepets gyllene period. Av en slump sammanfaller det med regleringen av svensk privatheraldik, men jag har inte sett minsta samband.

I en kommande artikel, troligen till Heraldisk Tidskrift, kommer jag att visa på den politiska grunden för 1762 års förordning om adlig skölds användande, som styr så mycket av svenska heraldikers tänkande, och som är så obegriplig för danskar och norrmän.

Utan att avslöja för mycket vill jag säga två saker. 1) det är fascinerande hur svårt svenska heraldiker har att läsa icke-heraldiska skrifter och 2) det finns tydliga samband mellan denna förordning och några andra från samma tid, varav ingen har med kaffe att göra.