Identifiering av okända vapensköldar

Så här i semestertider kan man passa på att göra heraldiska utflykter. Kanske till Fivlered.

Fivlered ligger vid sjön Lönnerns norra ände i Norra Åsarps pastorat i Skaraborgs län. Stenkyrkans västra del stammar sannolikt från medeltiden medan den östra byggdes till 1741.

Här finns två nästan oidentifierbara sköldar som det tog en viss tid att avslöja.

Läs mer om de okända sköldarna i Fivlered