Etikettarkiv: Svenskt vapenregister

SVR 2017 är här

Uppslag ur Skandinavisk vapenrulla 2017
Uppslag ur Skandinavisk vapenrulla 2017

Skandinavisk vapenrulla 2017 har kommit. Och äntligen får jag se vapen Wasling där. 

Denna gång är det 10 vapen med. Synd att det inte är fler. Kanske borde de göra mer reklam för sin publikation. Och du som har ett vapen, du vet väl att det bara kostar dig 1500 kronor att få ditt vapen i publikationen?
Slå till och kontakta SVR redan idag. Mejla till svr@heraldik.org och besök deras hemsida www.heraldik.org/svr.

Hur som helst är det en hög konstnärlig kvalitet på de vapen som är med. Som vanligt dominerar Ronny Andersen med sex vapen. De andra fyra är ritade av Jan Raneke, Andrew Steward Jamieson, Ljubodrag Grujic och Lothar Müller-Westphal.

Det är alltså ingen nu verksam svensk heraldisk konstnär som är med, och det är endast tre svenska släkter med denna gång (Wasling, Trägen och Wahlgren).
Det tycker jag är på tok för lågt eftersom det är mellan 40 och 50 svenskar som varje år får sitt vapen registrerat i Svenskt vapenregister och eftersom jag vet omkring 10 produktiva svenska heraldiska konstnärer. Här har SVR något att jobba på.

Överlag ser man i SVR vilken betydelse redaktören har. Så länge det var svenska redaktörer dominerade svenska släkter. Så fort det blev en dansk redaktör kom danska släkter att dominera.
Det är tydligt att redaktören genom sitt kontaktnät lyckas bra att förmå sina kunder att publicera vapen, men samtidigt kan man se att redaktionen i övrigt skulle kunna göra mer.
Detsamma gäller såklart vi andra heraldiskt intresserade.

 

Älgar i heraldiken

Trots att älgar är Skogens konung har de varit ovanliga i svensk heraldik, undantaget två landskapsvapen. 

Men nu tycks en förändring vara på gång. På bara några år har ett flertal vapen med älgar registrerats av Svenskt vapenregister.  Det är dem som är med  den här artikeln.

En del naturliga. Några med bara horn och andra väldigt fantasifulla. Det är inte en utan flera upphovsmän bakom kompositionerna.

Nu väntar jag bara på att få se lite renar med. De är än ovanligare.

Coat of arms of Bertil Wållertz
Bertil Wållertz vapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-90 Bertil Wållertz, Zuchwil

Sköld: I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande älg med röd beväring delad medelst en tinnskura i guld och blått.

Coat of arms of Ronnie Boenke
Ronnie Boenkevapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-111 Ronnie Boenke

Sköld: I guld en upprest svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko mellan frambenen.
Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko.

Coat of arms of Arne Andersson
Arne Anderssonvapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-193 Arne Andersson

Sköld: I grönt två i andreaskors lagda, från varandra vända yxor, i vardera korsvinkeln åtföljda av ett utåtvänt eklöv, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.

Coat of arms of Fredrik Ingman
Fredrik Ingmanvapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-284 Fredrik Ingman

Sköld: I blått, en ginbalk av silver belagd med ett rött liljekors, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ros av silver med blombotten av guld och gröna foderblad.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En vildman hållande en klubba, allt av silver, mellan två älghorn av guld.

Coat of arms om Kim Aronsson
Kim Aronssonvapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-346 Kim Aronsson

Sköld: I rött en på ett treberg av guld stående älg av silver med horn av guld, hållande en från sinister inkommande brandslang av guld sprutande vatten av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En fågel Fenix av silver med beväring av guld uppkommande ur en eld med lågor av guld med röd kant.

Vapen jag gjort: Essunga x2

Vapen jag gjort

Vapenförslag för Essunga av Jesper Wasling

Vapenförslag för Essunga av Jesper Wasling

För några år sedan hade Essunga en tävling där de önskade ett nytt kommunvapen. Självklart var vi med,  jag och min fru Michaela. 

Mitt förslag här ovan tog fasta på det odlingslandskap som dominerar i Skaraborg. Min vana trogen är kompositionen även en aning asymmetrisk och det är medvetet.

Michaelas version är något mer symmetriskt och har förutom odlingslandskapet även en referens till ån Nossan som rinner genom kommunen.

Vapenförslag för Essunga.
Vapenförslag för Essunga av Michaela Mutka Wasling

Rätt vapen vann

Båda förslagen tog sig till final (av hur många vet vi inte, så hur imponerande det är kan jag inte veta). Tyvärr vann vi inte utan det gjorde en konstnär som hade renritat den logga som kommunen använt tidigare och som egentligen bara var ett dåligt ritat vapen men en bra komposition.  Själva målningen på ursprungsloggan var alltså inte dåligt, men som heraldiskt vapen var det för plottrigt, detaljerat och delvis felaktigt. Därför var det rätt att en renritning av det vapnet vann.

Lever vidare som sockenvapen

En klok person i Essunga tyckte ändå att våra förslag var så bra att de skulle få leva vidare. Därför bad de om och fick våra vapen för eget bruk. Michaelas vapen lever nu vidare som sockenvapen för Mellby-Åsaka Hembygds- och fornminnesförening. De har även registrerat vapnet hos Svenska vapenkollegiet som: SV-89 Mellby-Åsaka Hembygds- och Fornminnesförening (Kållands Åsaka socken)

Blasonering för Kållands Åsaka socken

Sköld: I grönt en kärve av guld över en blå stam avgränsad medelst en av vågskuror bildad smal bjälke av silver.
Hjälmtäcke: –
Hjälmprydnad: –

Det finns ingen anledning att ljuga om släktvapen

Vapensköld för familjen Lindström
Arms of Lindström family, Sweden

I vissa kretsar är vapensköldar status. Då är det lätt att börja ljuga ihop en falsk släkthistoria. Det är rätt dumt i vår digitala värld. 

Innan du fortsätter att läsa vil jag säga att även om exemplet här är nytt så finns det exempel från förr, även adliga och till och med kungliga. Med all rätt kan man exempelvis hävda att Danmarks monarkers nyttjande av Tre kronor och Englands av Frankrikes liljor är samma typ av förfalskning.

Släktforskning lockar

Numera är det många som släktforskar. Med webbtjänster som My heritage blir släktforskningen dessutom känd för manga fler. De nya tjänsterna erbjuder möjligheter att lägga upp bilder och här kan det uppstå en lockelse som är svår att motstå för en del. Man lägger helt enkelt till något som man tycker ser bra ut utan att tänka på vad det innebär.

Bilden visar en förfalskad vapenanvändning. Vapenskölden tillhör släktets Lindström.
Förfalskad vapenanvändning. Vapenskölden tillhör släktets Lindström.

Min heraldiske kollega Tommy Lindström har drabbats av just detta. Han upptäckte på My heritage att någon tagit en bild på hans vapen, tecknat av Davor Zovko, och placerat det på personen Lars Larsson Larsson Karjalainen, som ska vara född 1590. Uppgiftslämnare om att Lars Larsson förde detta vapen är  Nils Olof Karlsson.

Bonden Lars Larsson och Tommy Lindström har inget med varandra att göra. Det skiljer 400 år dem emellan. Bara det gör att ett vapen inte kan flyttas fram eller tillbaka över så lång tid. Men viktigare här är att Tommy Lindström faktiskt lät registrera vapnet hos Svenska vapenkollegiet år 2010 och det hart nummer 58.

De två sköldarna är visar som du ser samma vapen men tecknat av två olika personer. Ett konstnärligt av Davor Zovko, det andra är en schablonteckning för Svenskt vapenregister.

Jag vet att Tommy i flera års tid har försökt få bort det här vapnet men sidägarna har inte velat lyssna på det örat. Det är lite synd, för de kan ju utan besvär göra ett eget släktvapen. Det har alla rätt att göra, och man behöver inte ens registrera det.

290 svenska vapensköldar

Släktvapen för familjen Wiggur.
Släktvapen för familjen Wiggur.

Släktvapen för familjen Busck.
Släktvapen för familjen Busck.

Svenskt vapenregister har idag 290 registrerade vapensköldar, och fler är på gång. 

Svenskt vapenregister ger dig som vapentagare en kvalitetsstämpel och skyddar ditt vapen från intrång från andra seriösa vapentagare, även om registret inte ger ett juridiskt skydd.

Kvalitetsstämpeln kommer av att alla vapen granskas av några av de främsta verksamma heraldikerna i Sverige idag. Tillsammans besitter de stor kunskap i konstnärlig framställning, vapenrätt och teoretisk heraldik.

Vill du ha ett heraldiskt släktvapen är det hit du ska vända dig INNAN du låter en konstnär rita vapnet eller att du trycker upp mängder av brevpapper.

Läs mer om hur du registrerar ett släktvapen på deras hemsida.