Etikettarkiv: svenska djur

Älgar i heraldiken

Trots att älgar är Skogens konung har de varit ovanliga i svensk heraldik, undantaget två landskapsvapen. 

Men nu tycks en förändring vara på gång. På bara några år har ett flertal vapen med älgar registrerats av Svenskt vapenregister.  Det är dem som är med  den här artikeln.

En del naturliga. Några med bara horn och andra väldigt fantasifulla. Det är inte en utan flera upphovsmän bakom kompositionerna.

Nu väntar jag bara på att få se lite renar med. De är än ovanligare.

Coat of arms of Bertil Wållertz
Bertil Wållertz vapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-90 Bertil Wållertz, Zuchwil

Sköld: I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad blå ginstam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande älg med röd beväring delad medelst en tinnskura i guld och blått.

Coat of arms of Ronnie Boenke
Ronnie Boenkevapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-111 Ronnie Boenke

Sköld: I guld en upprest svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko mellan frambenen.
Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko.

Coat of arms of Arne Andersson
Arne Anderssonvapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-193 Arne Andersson

Sköld: I grönt två i andreaskors lagda, från varandra vända yxor, i vardera korsvinkeln åtföljda av ett utåtvänt eklöv, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.

Coat of arms of Fredrik Ingman
Fredrik Ingmanvapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-284 Fredrik Ingman

Sköld: I blått, en ginbalk av silver belagd med ett rött liljekors, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ros av silver med blombotten av guld och gröna foderblad.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En vildman hållande en klubba, allt av silver, mellan två älghorn av guld.

Coat of arms om Kim Aronsson
Kim Aronssonvapensköld. Illustration Svenskt vapenregister.

SV-346 Kim Aronsson

Sköld: I rött en på ett treberg av guld stående älg av silver med horn av guld, hållande en från sinister inkommande brandslang av guld sprutande vatten av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En fågel Fenix av silver med beväring av guld uppkommande ur en eld med lågor av guld med röd kant.