Pampe – Hand eller vad?

Släkten Pampes sigill. Med hand, björntass, kärve eller snäckskal? Detta sigill tillhörde Kristina Pampesdotter. Foto: Kurt Eriksson, riksarkivet

Är det en hand eller är det ett snäckskal? Eller kanske en björnram? Eller något annat? När det gäller släkten Pampes vapen kan vi inte vara säkra.

Händer i heraldiken var inte så vanliga under medeltiden, men de förekom. Vi har bland andra släkten Hand, Nils Pederssons släkt och Pampe. I de två första är symbolen självklar. Dels upprepas den ofta, dels är den tydligt uppritad, men framför allt har vi i kvar sköldebrev för dessa släkter. Pampe är däremot lite osäkrare

Vem Sune Pampe är vet vi inte, för han är endast känd genom sina barns matry-/patrynomikon, varav Raneke endast nämner dottern Kristina. Hans släkt är inte heller relevant här, men längst ner hittar du flera källor till mer om hans genealogi.

Kristina Pampesdotters vapen är bevarat genom ett välbevarat sigill (bild längst upp) sitter på ett dokument från juni 1480. Kristinas sigill är identiskt med hennes bror Torsten Sunesson (bild 3), vars numera förlorade sigillstamp redan på 1500-talet avbildades av Peder Månsson Utter. Torsten förekommer inte i Ranekes släktuppställning.

I Jan Ranekes ”Svenska medeltidsvapen” beskrivs vapnet som tre händer, eller möjligen björntassar. Raneke poängterar att sigillbilderna är osäkra och sannolikt han han utgått av Peder Månsson Utters (1566– 1623) tolkning av vapenbilden i sin Collectanea genealogica. Utter anger att motivet är tre björnramar. Detta kan vara hans gissning, men det kan också vara en uppgift han fått från någon. Syskonen Kristina och Torsten var inte mer än två tre generationer bort och Utter arbetade ju med en släktutredning.
Bilden här nedan är Utters tolkning av ett numera försvunnet sigill.

Ur Svenska medeltidsvapen, av Jan Raneke.
Ur Collectanea genealogica av Peder Månsson Utter.

I Kaj Janzons ”Vapenlikhetsfällan” visar han på ett alternativ. Eftersom vapenbilden med tre avhuggna vänsterhänder/björntassar inte kan beläggas i något känt svenskt sigill måste lösningen vara något annat. Kajs förslag är tre uppåtvända musselskal användes av Kristina Sonesdotter, eller Pampesdotter (vapenvariant A2 på s. 400 i SMV) och han säger att det syns väldigt tydligt i det bevarade sigillet. Det är det sigillet du ser längst upp här på sidan, och jag tycker inte att det är så tydligt.

Döm inte uttolkare allt för snabbt

Så kan det absolut vara. Men jag vill ändå ge en annan bild för att visa på att det är ganska lätt att peka på alternativa lösningar för den som vill. För om man kliver över Nordsjön hittar man en kärve i ganska många brittiska vapen. Den som är här nedan visar hur en kärve  tecknades under 1400-talet. Ax förekom få nästan aldrig på dessa heraldiska kärvar och de är i regel rakt avskurna.
Jag påstår inte att Pampes vapen visar en kärve, men jag vågar påstå att ytterst få av er läsare hade kunnat svära på att det här är en helt annan symbol än den du ser i sigillet längst upp.

Skotsk gravsten med en kärve som symbol.

I bilden längst ner ser vi en riddare från 1400-talet  med ett vapen på sin vapenrock som har händer som symbol. Med det vill jag bara säga att man visste hur en hand såg ut och hur den skulle ritas för att bli väldigt tydlig. De heraldiska händerna är till och med något tydligare än riddarens egna, men det kan ju vara en tillfällighet.
”Handen” i sigillet längst upp har sex fingrar och ingen tydlig tumme. Å andra sidan är händerna bara några mm stora så inte ens det skulle jag dra för stora växlar på.

Engelsk riddar från 1500-talsmanustipt föreställande en person från 1400-talet.

Läs mer

  • Jan Ranekes; Svenska medeltidsvapen (SMV)
  • Kaj Janzon; Vapenlikhetsfällan: Vapen- och sigillbruk under svensk medeltid. En introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen.
  • Peder Månsson Utter; Collectanea genealogica (Genealogica 41, fol. 259, RiksArkivet)
  • Kaj Kumlien; PersonHistorisk Tidskrift 1932 – om Pampes genealogi
  • Herman Schück (1994) – om Pampes genealogi
  • Kaj Janzon; Släkt och Hävd 2002:2 – om Pampes genealogi