Karlstads biskopar kartläggs

Fredrik Höglund (bloggen Under Wermlandsörnen) kämpar vidare med den värmländska heraldiken.

I dagarna har han kompletterat sin lista över vapenförande biskopar och superintendenter i Karlstad stift.

Man skulle kunna tro att han nu är färdig, men jag är skeptisk. Utan att veta är jag rätt säker på att följande herrar hade ett heraldiskt sigill:

1647–1666 Sveno Benedicti Elfdalius (Camoenius)
1666–1673 Andreas Birgeri Kilander
1673 Jonas Johannis Scarinius
1693–1704 Benedictus Svenonis Camoenius (eller Caméen)
1717–1718 Daniel Norlindh
1718–1722 Ingemund Bröms
1731–1740 Magnus Petri Aurivillius

Vapen för biskop Erlandus Svenonis Bromans adlade barn.
Vapen för biskop Erlandus Svenonis Bromans adlade barn.

Följande herrars barn adlades för faderns ämbete, men undrar om inte fadern ändå hade ett eget vapensigill.

1673–1693 Erlandus Svenonis Broman
1706–1707 Jonas Laurentii Arnell
1709–1717 Torsten Rudeen (Rudenschöld)
1723–1731 Johannes (Jöns) Steuchius (Steuch)
1742–1769 Nils Lagerlöf
1771–1773 Georg (Jöran) Claes Schröder (Schröderheim)

Om någon tror sig veta mer, kontakta gärna Fredrik och dela med dig av dina kunskaper.