Etikettarkiv: Fredrik Höglund

Underbara nyheter från Värmland

Idogt kämpande gav resultat. Vägverket skyltar om i Karlstad.

Det är framför allt Martin Asker, medlem i Värmlands heraldiska sällskaps styrelse, som uppmärksammat Vägverket på att Karlstad kommun har kommunens logotyp (närmast ett platsvarumärke) på vägskyltar som visar att man inträder i kommunens jurisdiktion.
Korrekt är att ha namnet och möjligen, som tillägg, kommunens heraldiska vapen.

Det för att skapa enhetlighet över hela Sverige för en besökare ska direkt förstå att det är just en kommun och inte ett företag vilket som helst.

För mer information tycker jag att du ska läsa Fredrik Höglunds blogginlägg.

Felskyltat i Radio Värmland

 

Den självständige tjänstemannen i Norra Råda

Från bloggen Under Wermlandsörnen kommer nyheten om den motsträviga tjänstemannen Ingvar Axelsson i Norra Råda. Fredrik Höglund har hittat nyheten.

Det här inlägget på Wermlandsörnen är för bra för att inte sprida. Det handlar om kommuntjänstemannen Ingvar Axelsson som i en jubileumsskrift till Sixten Larsson, förbundsdirektör i dåvarande Landskommunernas förbund, med en viss syrlighet lägger in sina tankar om kommunalt självstyre.

På bilden ser du att någon, troligen Sixten själv, har noterat Axelssons ord med en något förvånad penna. Men för att läsa hela historien måste du gå till Wermlandsörnen och Fredriks välformulerade inlägg.

Så här står det i texten:

Norra Råda kommunvapen, som ovan skådas, symboliserar Klarälven med dess fem stora kraftstationer inom kommunen enligt den officiella beskrivning Konungen undertecknat. De skarpa spetsarna med deras dolda elkraft kan också tänkas inrymma en annan symbolik, nämligen kommunens vilja att själv vårda sina angelägenheter. Antalet spetsar är tio men ändock måhända otillräckligt för att möta välvillig tillsyn, råd och anvisning ovanifrån huvudstad och residensstad om någon spets skall finnas redo att möta det latenta hot mot självstyrelse, som kommunalkamrer och Landskommunernas Förbund representera.

Råda i Norra Råda kommunalkontor den 30 juni 1955

Ingvar Axelsson

Karlstads biskopar kartläggs

Fredrik Höglund (bloggen Under Wermlandsörnen) kämpar vidare med den värmländska heraldiken.

I dagarna har han kompletterat sin lista över vapenförande biskopar och superintendenter i Karlstad stift.

Man skulle kunna tro att han nu är färdig, men jag är skeptisk. Utan att veta är jag rätt säker på att följande herrar hade ett heraldiskt sigill:

1647–1666 Sveno Benedicti Elfdalius (Camoenius)
1666–1673 Andreas Birgeri Kilander
1673 Jonas Johannis Scarinius
1693–1704 Benedictus Svenonis Camoenius (eller Caméen)
1717–1718 Daniel Norlindh
1718–1722 Ingemund Bröms
1731–1740 Magnus Petri Aurivillius

Vapen för biskop Erlandus Svenonis Bromans adlade barn.
Vapen för biskop Erlandus Svenonis Bromans adlade barn.

Följande herrars barn adlades för faderns ämbete, men undrar om inte fadern ändå hade ett eget vapensigill.

1673–1693 Erlandus Svenonis Broman
1706–1707 Jonas Laurentii Arnell
1709–1717 Torsten Rudeen (Rudenschöld)
1723–1731 Johannes (Jöns) Steuchius (Steuch)
1742–1769 Nils Lagerlöf
1771–1773 Georg (Jöran) Claes Schröder (Schröderheim)

Om någon tror sig veta mer, kontakta gärna Fredrik och dela med dig av dina kunskaper.