Vapen jag gjort: Alm

Vapen jag gjort

Vapensköld för familjen Alm
Arms for the Alm family

I min serie ”Vapen jag gjort” handlar det idag om vapen Alm.

Erik Alm kom 2007 med ett mycket komplicerat förslag till vapen. Tanken var god men utförandet inte så genomtänkt heraldiskt sätt. Men tillsammans kom vi fram till ett sätt att förenkla bilden och än tydligare framhäva tankarna bakom densamma.

Fokus blev familjens släktnamn snarare än Eriks personliga intressen, även om dessa också lyser igenom på ett sätt som han själv förstår bättre än den som bara tittar på vapnet.

Sköld: I fält av guld en uppväxande röd alm med en grön krona kring stammen.
Hjälmtäcke: Rött hjälmtäcke fodrat av guld.
Hjälmprydnad: Ur en grön lövkrans av almblad ett torn av guld och ur dess topp ett uppväxande rött almträd.
Valspråk: Semper Suecia (Alltid Sverige)

Släkten härstammar från Östergötland men har med Lena Alm överflyttat till Stockholm.