Välkommen Kim

Kim Dohm-Hansen är ny ledamot i Svenska Vapenkollegiet. Hon valdes in på Svenska Heraldiska Föreningens styrelsemöte den 8 november.

Kim är idag både ledamot i SHFs styrelse och tecknare av föreningens medlemmars vapen. Som ung konstnär tror jag att hon kommer att tillföra nya perspektiv, inte minst när det gäller vapenkomposition och hur SVK kan hjälpa vapentagare.

Välkommen till SVK, Kim