Vad hade härolden på sig?

Två av Erik XIVs härolder
Två av Erik XIVs härolder. Lägg märke till halskragen och skägget som tidsmarkörer.

En härold ska ha en tabard. Det är regeln numera. Men vad hade de på sig förr?

Tabarder, vapenrockar, tycks ha varit standardplack för härolder sedan 1300-talets andra hälft. De finns förstås tidigare också men då var de inte lita dominerande om vi ska lita till de bilder som finns kvar.

Tabard, vapenrock, från Erik XIVs tid på 1500-talet.
Tabard, vapenrock, från Erik XIVs tid på 1500-talet.

Men i Norden, vad gällde här? Vi  vet faktiskt inte. Det finns inga medeltida bilder på härolder bevarade. Vi har däremot en svensk tabard från 1500-talet och en från 1600-talet. Om vi tittar på den från Erik XIVs regeringstid här ovan och jämför den med Eriks egna teckningar som ses längst upp så se vi att det är väldigt stor skillnad på de två plaggen. Då är det ändå samma person (kung Erik) som har varit inblanda i båda och det skiljer inte ens tio år på tillkomsttid.  Det visar att vi bör vara försiktiga med vad vi utläser ur konsten. Mycket kan man säga om den, men kanske inte att den är exakt.

 

Jesper Wasling i egen vapenrock på medeltidsdagarna i Kungahälla 2011. Foto: Marko Arosilta
Jesper Wasling i egen vapenrock på medeltidsdagarna i Kungahälla 2011. Foto: Marko Arosilta