Vad betyder väl ett namn

”Svenska folkets urgamla namnskick har genomgått ett successivt förfall, som nu ser sin fullbordan”.
– Per Andersson

Få saker tycks engagera så mycket som namn, och det är inte så konstigt. Våra namn är trots allt det mest grundläggande vi har, de som gör individen till individ även i spräckte och därmed i tanken. 

Varje kultur som ser en förändring i hur namn används skakas därför om. ofta brukar motståndarna hänvisa till att det är eliten som vill något mot folkets vilja, men sanningen är mer att folket redan har börjat ändra sig och eliten anpassar sig till det medan en liten, ofta före detta elit och dess anhängare, står bredvid och ser på.

Den här diskussionen om släktnamn påverkar även heraldiken genom att man vill överföra regler för namnrätt till regler för vapenarv (som att vapen ska följa släktnamnet, vilket är extremt historiskt och modernt synsätt i vårt patrynomikon-namnkultur.

I min artikel ”Släktnamn i en konservativ värld” tar jag upp var heraldiker som Per Andersson och Ebbe R:son Mark i heraldiska skrifter har skrivit om namn.