Tidigaste färglagda vapnet

Tidigaste färgbelägget i svensk heraldik är från 1200-talets mitt  på en träskulptur från Näskotts kyrka (Krokom socken), nu i Jämtlands läns museum.

Skölden visar S:t Mikaels sköld rödmålad med en svart bård, bården prydd av vita växtslingor. Vapnet tillhör ingen känd släkt utan bör ses som en konstnärlig dekoration.