Etikettarkiv: träsnideri

Snygga sniderier av Aiff

Ett spjut, utsmyckning på toppen av en fana, av Thorleif Aiff.
Ett spjut, utsmyckning på toppen av en fana, av Thorleif Aiff.

Fanspjutet är dekorationen längst upp på en fanstång. Ofta är de enkla med en kula eller en spets. Men de kan även vara relativt utsmyckade.

Det här exemplet är dock lite utöver det vanliga. Bilden visar själva mallen. Av den görs nu en gjutform så att mer än ett fanspjut kan tillverkas. Nu hoppas jag bara att så blir fallet så att jag kan återkomma med bilder från fanspjutet med tillhörande fana och stång. Och jag hoppas att fler än de heraldiska föreningarna fr möjlighet att ta del av denna magnifika pjäs. Men det är upp till Thorleif att bestämma.

Imponerande av Patrick Damiaens

Patrick Damiaens  träsnideri är kanske heraldikvärldens främsta.
Patrick Damiaens träsnideri är kanske heraldikvärldens främsta.

Jag bara måste nämna detta. Patrick Damiaens träsnideri är något av det vackraste jag har sett. 

Belgaren Patrick Damiaens är en träsnidare som specialiserat sig på heraldik. Det är ett hantverk på en nivå som få når upp till. Det är en exakthet kombinerat med ett själfullt snideri.

Tyvärr kostar hans arbete säkert en förmögenhet för hans arbete ser ut att ta tid. Men har man råd så …

Läs mer på hans hemsida

Tom S. Vadholm och Thorleif Aiff är årets medaljörer

Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) utser varje år förtjänstmedaljörer inom området heraldik. Man kan få medalj för konstnärliga, akademiska eller ideella insatser för att sprida kunskap om heraldik.

2015 års medaljörer blev mästerträsnidaren Thorleif Aiff och norske heraldiske nestorn Tom Vadholm.

SHFs mästerlige motiveringspoet, Stefan Bede, har sammanfattat de tvås insatser i följande ord:

Thorleif Aiff
För sitt handgripliga arbete med att överföra och tolka heraldikens teoretiska sfär. Med hundratalet heraldiska träskärningar är denne mästare i träbildhuggeri unik i Sverige. Han har förmågan att förstå och uppskatta ett vapen och låter sig inte begränsas av de restriktioner för framställan som finns utan förmår finna kärnan i uppdraget.
Att lägga till denna ytterligare dimension är det inte vem som helst som kan. Thorleif Aiff är inte vem som helst – han är den nyfikne mästaren som ödmjukt närmar sig ämnet och förvandlar det till något handfast och vackert.

Thorlief Aiffs hemsida visar hans heraldiska hantverk

Tom S. Vadholm
För sina insatser som föreningsaktiv i Norge och Norden. Som både engagerad medlem och framförallt som ordförande i Norsk Heraldisk Forening har han varit drivande. I Societas Heraldica Scandinavica har han lyft föreningens blick och arbetat för ett förstärkt internordiskt samarbete. Både hemmavid och på internationella kongresser har han dessutom varit en flitig föredragshållare. Som en del av det kitt som håller ihop de nordiska föreningarna är han betydelsefull.
På samma sätt som en människa inte är en ö är det gränsöverskridande samarbetet oerhört viktigt. Så viktigt att det bör premieras med medalj.

Läs mer om medaljen på Svenska Heraldiska Föreningens hemsida