Etikettarkiv: Fredric Bedoire

Om vackra slott och gårdar i Sverige

Boktips

Det finns en stor heraldisk skatt i Sverige och denna skatt har nu kartlagts av två böcker.

Den ena, Svenska slott och herrgårdar, har skrivits av arkitekturprofessor Fredric Bedoire och tar upp de finaste godsen i varje landskap. Här får man en kort historisk presentation med tillhörande anekdoter samtidigt som författaren ger information om tillgängligheten till godsen. Denna bok är med andra ord som gjord för den bilburne kulturturisten.

Den andra boken är Slott och salar i Sverige av Massimo Listri och Daniel Rey är en bok för soffbordet. Vacker att bläddra i och med mycket information om de utvalda slotten, som till största delen är kungliga boningar. HM Konungen Carl XVI Gustaf har själv skrivit förordet så innehållet har hovets gillande.

För en heraldiker har båda sina tydliga förtjänster genom att den visar var vi kan hitta heraldisk utsmyckning av hög kvalitet. Böckerna passar bra hemma i bokhyllan, men framför allt Bedoires bok har man utbyte av att läsa bredvid Jan Ranekes Svensk adelsheraldik, som ju ger en vägledning till alla adelsvapen i Sverige.

Fredric Bedoire
Svenska slott och herrgårdar (2006),
Albert Bonnier förlag.

Massimo Listri och Daniel Rey
Slott och salar i Sverige (2006)
Albert Bonnier förlag