SVK och vapenkomposition

Kan fula vapen vara riktiga vapen?

Jag sitter just med slutarbetet inför nästa runda av vapen från SVK. Det finns några vapen som inte godkänns (de får ingen se), andra som går igenom knappt och andra som är vackra.

Här tänker jag kring de som går igenom knappt. Jag har nämligen noterat att vissa vill att SVK ska agera smakpolis och inte godkänna vapen som är ”fula”. Men heraldiken känner inget begrepp som heter ”fult”. Som en bekant heraldiker sa: ”det vackraste vapnet är alltid mitt”, där ”mitt” alltid är ägarens eget. Och så är det ju. Vapnet är ett igenkänningsmärke och så länge det uppfyller heraldikens få krav för att vara ett formellt utfört vapen så ska det godkännas av SVK, oavsett vad någon tycker om dess konstnärliga kvalitet.

Smaken skiftar, även vår egen, så den kan vi inte lita på. Den som säger emot är välkommen att på nyårsafton vägra alla kläder som tillverkats de senaste 30 åren och ska klä sig i 1978 års mode.
– Inte?
– Tänkte väl det.
Även din smak har ändrats radikalt så att du nu inte gillar vad du älskade då. Så kan det gå, och med den enkla liknelsen är frågan om ”fult” som grund för att godkänna ett vapen avfört från dagordningen.