Svenska flaggan vid sekelskiftet 1900

12

Svenska flagglagen kom 1906. Så hur såg man då på flaggan vid denna tid? Vykorten kan berätta en del.

Svenska flaggor för stat och ämbete. Notera antalet rakt avskurna, vad den kallas och vilken placering den har. Nuvarande svenska flagga var alltså inte Sveriges flagga anno 1900, då detta kort är utgivet. Att det är från det året framgår av baksidan, som är daterad till detta år.

Möjligen handlar det om en politiskt pamflett i vykortsform eftersom svenskarna inte tog bort unionstecknet ur flaggan förrän 1905 (i praktiken) och 1906 (formellt, då flagglagen antogs).

Statliga myndigheter fick i sin egenskap av Kungliga verk föra tretungad flagga. Civila hade tvärskuren.