Svenska Heraldiska Föreningen den äldre

Visste du

Att det har funnits en annan förening med namnet Svenska Heraldiska Föreningen?

Den bildades i Stockholm 1911 och var i praktiken verksam i några år. Under den tiden hann den med att ge ut en årsskrift som, tycker jag, mer visade hur 1900-talets heraldiska samhälle skulle se ut än hur det hade sett ut under 1800-talet. Den är helt enkelt rätt modern för sin tid.
Medlemmar var bland annat Adam Lewenhaupt och Harald Fleetwood.

En fientlig stämning

När nuvarande Svenska Heraldiska Föreningen bildades 1976 ansåg faktiskt ganska många inom det svenska (nordiska?) heraldiksamfundet att det var en stöld att ta det namnet, speciellt eftersom någon som hade varit medlem på 10-talet då ännu var i livet (vad just denna person tyckte framgick aldrig, den var bara en bricka i spelet).
Den här hos många närmast fientliga stämningen tillsammans med det faktum att SHF hade sitt säte i Göteborg gjorde att nästan ingen stockholmare, och absolut ingen heraldiker, ville/vågade vara med i föreningen förrän långt in på 90-talet.

Allt detta finns att läsa i både samtida artiklar och i Svenska Heraldiska Föreningens korrespondensarkiv.

Ibland blir prestige kontraproduktiv.