Styrelsen utser … till medaljör 2016

Svenska Heraldiska Föreningens medalj
The Swedish Heraldry Societiys ”Medal of Honour” for heraldic achievements, established 2001.

Ikväll kommer Svenska Heraldiska Föreningens styrelse att utse 2016 års förtjänstmedaljörer i heraldik.

Jag kommer att närvara på mötet men vet ännu inte själv vem eller vilka som kommer att utses. Många förslag finns men  inget är klart förrän vid niotiden.

De som utses kommer sedan att informeras och därefter offentliggör vi namnen i Vapenbilden redan i decembernumret. Tidigare har vi väntat till februari men  allt kan inte alltid vara detsamma.

Det kan bli extra spännande i år eftersom 2016 är föreningens 40-årsjubileum. Kommer det att betyda att det blir fler medaljörer än vanligt eller … ?