Siste adelsmannen och sista(?) adelsbrevet

Sveriges sista adelsman var upptäcktsresanden Sven Hedin. Han adlades 1902.

Sveriges sista adliga vapenbrev delades ut till ätten Malm när de 1974 introducerades på riddarhuset.