Rosa i svenskt vapen?

 

Vapensköld greve Barck
Vapen för/arms of Greve/Count Barck, no 81.

Har vi verkligen ett svenskt vapen med rosa färger? Nä, men bra nära. Eller vad gäller för greve Barck?

Grevarna Barck har inte rosa, även om det är avbildat så på bilden här ovan. De var inte heller rött som i bilden här nedan, från svenska adelns ättartavlor, sent 1800-tal eller däromkring. Fältet i frågan är det 4.e och 6:e, det med en balk belagd med en lagergren.

Vapensköld greve Barck
Vapen för/arms of Greve/Count Barck, no 81.

 

I Svenska adelns vapenbok, med Klingspors vapenteckningar, kan man se att Barck-vapnet är skrafferat med det som i Ranekes bok beskrivs som brunt. Det skulle lika gärna kunna vara purpur.

Det jag vill säga är att det inte går att lita på färgavbildningarna från förr, men också att man förr inte alls hade den rigida tolkningen av en färg som vi har idag. Vad som var purpur eller brunt var lite flytande, och eftersom rosa inte hade den barnklang som vi idag inte kan frigöra oss ifrån så kunde den färgen fungera bra för en konstnär som var tvungen att markera att det inte var frågan om rött.

Ge Barck
Vapen för/arms of Greve/Count Barck, no 81