Randig svensk flagga med kanton

Svensk flagga från 1648.
Svensk flagga från 1648. Färgerna är felaktiga och bara med för att förtydliga bilden.

Denna randiga flagga med kanton från 1648. Har den funnits?

Den här flaggan känner jag mig skeptisk till. Det är den den enda som konstnären avbildar för att visa att det är svenskarna som tågar in, så den visar med all sannolikhet inte någon enskild truppenhets fana. Eller – konstnären har nog inte valt att medvetet avbilda en truppenhets fana eftersom betraktaren ska förstå att det är den svenska delegationen som är på plats.

Men det finns ingen motsvarighet till denna i någon annan källa jag har sett.

Det som gör den till svensk är att den är tvärrandig – vilket ligger i linje med de flesta flaggor till lands och havs sedan 1500-talets mitt. Dessutom har den raka linjer, vilket också det är något som används av trupperna till land.
De vågade linjerna har jag endast sett i samband med flottan, så någon hade humor redan då.

Jag minns inte konstnären, men han är inte nordbo och därför inte bekant med de svenska baner som användes till vardags.

Detalj ut svenska intåget till fredsförhandlingarna i Nürnberg 1648.
Detalj ut svenska intåget till fredsförhandlingarna i Nürnberg 1648.

 

Svenska intåget till fredsförhandlingarna i Nürnberg 1648.
Svenska intåget till fredsförhandlingarna i Nürnberg 1648.