Pinterest som källa för heraldiker

Webbtips

Sociala medier växer som källa för heraldiker. Missar du dem så missar du nästan all relevant kunskap.

Jag har sett hur vissa heraldikers användning av sociala medier har fått den heraldiska kunskapen att fullständigt explodera. idag kan jag på några minuter (och jag överdriver inte) få tag på mer information om heraldik än jag fick under mina femton första heraldiska år.

Och detta får effekter. Utan att skryta kan jag säga att jag nu men några knapptryck kan vederlägga flera av de mest etablerade heraldiska sanningarna som finns (ex heraldikens nedgång efter renässansen, bruket av svenska flaggan, de första vapnens enkelhet).

Det sociala medium som jag idag tycker är bäst på att hjälpa till är Pinterest. Börja där. Sök gärna upp mitt konto jesperwasling och se vem jag följer.