Om – Kort historia kring heraldiken

Lät igår publicera min gamla artikel ”Kort historia om heraldiken.

Det är en enkel beskrivning över heraldikens tillkomst och utveckling. Jag anar redan nu att just denna artikel kommer att byggas ut med tiden, för att det finns mycket mer som kan skrivas om ämnet och ändå hålla fast vid att det är en ”kort historia om heraldiken”.