Nietzsches klackring

Nietzsches vapenring
Nietzsches ring med polska adliga släkten Radwans vapen

Nietzsches klackring, Radwans vapen och önskan att vara något speciellt. Och om det inte kan nås, äga en artefakt från det speciella.

Först. Denna nyhet är inte ny.

190 000 kronor tyckte något att var värt att betala för att få äga Nietzsches klackring med Radwans vapensköld. Och varför inte. Har man pengarna kan man kosta på sig det. Vi som inte har så mycket pengar gör ju samma sak, fast i mindre skala.

Nietzsche och Radwan

Nietzsche använde alltså Radwans vapensköld som dekorationsvapen. Det finns inget som antyder att han bar det som ett identifikationsmärke för sig själv. Däremot ansåg han att han härstammade från en sidogren av släkten Radwan, en gren med namnet Niëtsky eller Niësky. Om detta kan man läsa i hans egen korrespondens.

Enligt Friedrich Nietzsche systers, Elisabeth Förster-Nietzsche, biografi över honom från 1895 har historien sitt ursprung i de berättelser som deras fastrar berättade för barnen. Kopplingen mellan släkten Radwan/Niëtsky och släkten Nietzsche har ännu inte belagts av genealoger som troligen är det en historia som har sitt ursprung i namnlikheten.

Å andra sidan så vet vi av den polske författaren Bernhard Scharlitt som 1905 skrev en artikel i polsk-patriotisk anda om familjen Nietzsche att det tydligen fanns en not i Herbarz polski (ett vapenregister över Polens adelssläkter) om en familj ”Nicki”, tillhöriga ätten Radwan, där en av medlemmarna Gotard Nietzsche hade lämnat Polen för Preussen. Tydligen hade dennes ättlingar fortsatt till Sachsen omkring år 1700.
Det här tror visserligen inte dagens Nietzsche-forskare på, men Friedrich orda det och bar därför ringen i god tro.

Bukowskis udda text

Bukowskis text är för övrigt lite underlig, eller vad sägs om detta citat: ”Nietzsche satte vetenskapen högt och såg den som människans räddning från religionen, vilket kan tyckas paradoxalt, då han växte upp i ett protestantiskt prästhem. Även bakåt i släktleden hade man verkat som kyrkans tjänare, både hans farfar och morfar var protestantiska präster.”
Skribenten inte bara antyder utan tar det för givet at den som växer upp i ett religiöst hem inte kan/förväntas kunna tänka vetenskapligt. Även andra små bisatser visar att de inte har full koll på varken Nietzsche, hans filosofi eller samtid, men sälja ringar kan de så resten kan vi bortse ifrån.

Polska släkten Radwans vapensköld.
Polska släkten Radwans vapensköld. Bild: Bogaty och baserad på en mall gjord av Bastianow. Wikipedia commons.