Kyrklig timbrering i Sverige

Min gode och heraldiske vän Claus Berntsens arbete för kyrklig heraldik har lönat sig. 

I augusti 2014 godkände biskop Sven-Bernhard Fast av Visby en modell för timbrering av diakon- och prästvapen i Visby stift. Det är den första officiellt godkända timbreringen för Svenska kyrkans diakoner och präster.

Läs mer om Timbrering  för diakoner och präster i Visby stift.