Krister Nilsson sista drotsen

Arms of Krister Nilsson Vasa
Arms of Krister Nilsson Vasa, Seneschal of Sweden 1435-1442

1442 dör drotsen Krister Nilsson och med honom drotsämbetet som infördes av Magnus ladulås omkring 1280.

Efter dansk förebild inför nu kung Christoffer en hovmästare. Hovmästarämbetet kommer att finnas till långt in på 1500-talet. Hans roll är aningens annorlunda. Mycket mäktig, men inte riktigt lika fristående.

Fast skillnaden var nog ändå mer kosmetisk, för samhället hade förändrats så mycket att det var svårt att få en fristående drots att fungera i centralförvaltningen. Han skulle ha mindre makt än hovmästaren fick med statsförvaltningen i ryggen.

Svenska drotsar

Som synes här nedan var drotsämbetet inte alltid tillsatt. Det tycks framför allt ha funnits i krigstider, som brödrastriderna under tidigt 1300-tal, under Albrekts tid och under Engelbrektupproret. När kungamakten satt säkert fanns däremot inget behov av drotsar.

Små frågor till listan här nedan är:
1 Vem var kung Birgers drots 1300-1310?
2  Varför nämns inte Krister Nilsson med samma stora bokstäver som Karl Knutsson Bonde i historieskrivningen för 1430-talet? Har det med vad som hände kring 1450-talet att göra? Men vem visste 1438 vad som skulle hända 1448? Ett typiskt exempel på facit-i-hand-historieskrivning.

Magnus Ragvaldsson 1276- Okänt
Abjörn Sixtensson (Sparre) 1302-04 (för hertig Erik)
1307-10 (för hertig Valdemar
Knut Jonsson (Aspenäs-ätten) 1311-14 död 1347
Johan von Brunkow 1314-18 död 1318*
Mats Kettilmundsson 1318-19 död 1326
Knut Jonsson (igen) 1322-34 död 1347
Greger Magnusson 1334
Nils Abjörnsson 1335-37
Greger Magnusson 1337-
Nils Turesson 1344-51 död 1364
Bo Jonsson 1371-86
Krister Nilsson 1435-42 död 1442

* Avrättad

PS. Ja. Ordet drots är grundstammen för ordet drottning.