Kreativt styrelsemöte

Just hemkommen från verksamhetsårets andra styrelsemöte i Svenska Heraldiska Föreningen.

Kreativt och bra möte som visar hur mycket vi gör trots att vi är relativt få aktiva. Just nu är vi i slutfasen av Vapenbilden #110 och Matrikeln är just klar och eftersom jag varit djupt inblandade i båda har jag inte hunnit blogga på länge (samt att jag de senaste tio dagarna fick och i princip slutförde uppdraget att göra www.snasen.se).

I sommar kommer det att bli tre eller fyra aktiviteter, vilket nog är nytt rekord. Dessutom blir SVK-boken klar. Och i höst kommer vi att ha två stora seminarier: ett om dödens heraldik och ett om heraldiskt skapande.

Mer om detta senare.