Julkrubbans heraldik

Julkrubban med Gud, Jesus, Marias och de tre vise männen
Julkrubban med Gud, Jesus, Marias och de tre vise männens vapensköldar av daSilva

Ovan ses hela julkrubban med de attribuerade vapensköldar som man genom åren har gett dessa figurer. Vapensköldarna har aldrig använts i verkliga livet, men förekommer i litteraturen och konsten.

Lille Jesus (utan sköld) tillsammans med sin familj (inkl Gud fader i himmelen) och deras respektive sköldar.

Liljan är alltid jungfru Marias symbol, men vapenskölden kan ta sig lite olika uttryck. Josefs sköld förekommer sällan medan Guds vapen, som beskriver treenigheten, är vanlig i kyrklig konst.

Kaspar, Balthasaar och Melchior av Marco Foppoli.
Kaspar, Balthasaar och Melchior av Marco Foppoli.

Det tre vise männens vapen

Även de tre vise männen har vapen. Här bör man se att de skapats ihop och därför inte ska ses som tre separata enheter. I mitten den strålande stjärnan och månen för att visa på natten. Till vänster ännu mera natt och till höger en mörk man som bär på en tom sköld och en tom fana.

Dessa tre vapen återkommer titt som tätt i konsten, fast kanske inte alltid som en vapensköld.