Julklappstips – Waslings heraldiska ordbok

omslaget till boken Waslings heraldiska ordbok

Köpte du medeltidens härold och tyckte att den var lite krånglig?
Lugn. Här kommer Waslings heraldiska ordbok till din hjälp.

Boken är utan bilder (i denna första upplaga) men har mängder med ord. Över 2000, som alla är definierade och korsrefererade. Med denna bok i din hand kommer du aldrig att stå frågande inför en heraldisk text. Allt du undrar över finns här. Bara personer fattas, men vem bryr sig om människor när det finns sköldar.

Så här skulle jag själv recensera boken

En ny svensk ordbok

Det finns bara ett sätt att recenserar en ordbok. Det är att jämföra den med andra i samma ämne.

Inom heraldiken var det länge sedan det senast kom en bok. Harald Hellströms ”Handbok i heraldik” från 1941 var nog den senaste. Jämfört med denna och med exempelvis Schegels ”Heraldik” från 1874 är ”Waslings heraldiska ordbok” mycket mer omfångsrik. Enligt förordet ska den innehålla 2666 ord, vilket vi får lita på. En snabb jämförelse med såväl SAOB och Nationalencyklopedin visar att även dessa kommer till korta i en jämförelse.

Hur är då innehållet? Gott, skulle jag vilja säga. I allt väsentligt följer den äldre ordböckers och moderna lexikons definitioner. Det är inga radikala omtolkningar av begrepp eller historia.
Det som skiljer den från många äldre är att ”Waslings heraldiska ordbok” dels sätter många begrepp i sina historiska sammanhang, dels att den klargör vilket begrepp som är aktuellt respektive föråldrat när det kommer till synonymer. Det gör att man vid en läsning av denna bok blir betydligt mer insatt i heraldiken än i några äldre motsvarigheter.
Även i ett internationellt perspektiv håller den hög klass, och visar släktskap med Stephen Friars ”Heraldry”.

Boken har tagit ett antal år att skriva och det märks även det. Några begrepp har faktiskt hunnit förändrats, vilket missats vid korrläsningen. Men det gäller endast några ytterst få undantag som alla berör nutida heraldiska institutioners sammansättning eller uppgift.

En svaghet är förstås att den ännu endast finns om e-bok. Du kan ladda ner den till telefonen eller datorn men vi är många som hellre ser den i bokhylla, Kanske kommer den dit snart.

En annan och större svaghet är att boken helt saknar illustrationer. Det gör att vissa begrepp blir väldigt svåra att förstå. Orsaken lär vara ekonomi. Det kostar helt enkelt att få med bilder, men det är ändå något författaren och en framtida utgivare behöver se över.

Sammantaget vill jag ändå säga att boken förtjänar sin plats i ”bokhyllan”. Dessutom är priset så lågt att det inte finns något att tveka på.

Köp den här

// uppdaterat oktober 2022 //

67 kronor via Digibok.

69 kronor på Bokus.

95 kronor på BoD.

$ 10.50 via Amazon.

Via Google.